Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

SKL:s Öppna Jämförelser sporrar VGR:s miljöarbete

Publicerad:

För femte året publiceras Öppna jämförelser, Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) genomgång av miljöarbetet i regioner och landsting 2018 för att stimulera lärandet och förbättra verksamheterna. VGR placerar sig ungefär på mitten på listan.

Sex miljöindikatorer ger en god bild över bredden och resultatet av miljöarbetet. I SKL:s rapport finns konkreta beskrivningar av hur man gripit sig an olika miljöutmaningar och fått bra resultat i de olika regionerna/landstingen. Till exempel hur energieffektivisering utöver minskad klimatpåverkan medför lägre kostnader.

Positiv utveckling på många miljöområden

Västra Götalandsregionen ligger jämfört med medelvärdet för samtliga regioner/landsting på grönt inom två områden, ekologiska livsmedel (46 %) och energianvändning i lokaler (180 kWh/m2 BRA). VGR hamnar på gult för antibiotikarecept per 1000 invånare (288); förnybara drivmedel i kollektivtrafiken (88 %) och klimatpåverkan från medicinska gaser (2,4), men ligger på rött för avfallsåtervinning (27%).  

- Rapporten visar oss hur Västra Götalandsregionen ligger i miljöarbetet till jämfört med andra regioner och landsting. Men den ger också inspiration och konkreta tips om åtgärder som vi och andra ute i verksamheten kan ta till sig. De stora miljöutmaningarna vi har framöver är att minska klimatpåverkan och resursförbrukning, och att bidra till en giftfri miljö, säger Lars Berko, miljösamordnare.

Samlade resultat i korthet för alla regioner/landsting 2009-2017

  • Antibiotikaförskrivningen har minskat 22 %.
  • Ekologiska livsmedel har ökat från 13 till 41 %.
  • Energianvändningen per lokalyta har minskat 13 %.
  • Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken har ökat från 42 till 87 %
  • Klimatpåverkan från medicinska gaser har minskat 47 %.

Miljö och hälsa hänger ihop

Regioner och landsting har som stora organisationer goda möjligheter att påverka genom sin verksamhet, sina kontakter med medborgare och sina krav i upphandlingar. Ett aktivt och förebyggande miljöarbete bidrar också till det hälsofrämjande arbetet. I rapporten konstaterar SKL att goda resultat i miljöarbetet beror på att regionerna har tydliga politiska mål, engagerade medarbetare och drivande chefer som ser miljöhänsyn som en integrerad del av verksamheten.

Till SKL:s pressmeddelande om Öppna Jämförelser Miljöarbetet i regioner och landsting 2018

Läs mer om miljöarbetet i VGR:s organisation

Publicerad: