Rekryteringsprocessen

Vi följer Västra Götalandsregionens rekryteringsprocess för att kvalitetssäkra arbetet med att finna rätt person till rätt plats.

Den består av strukturerade steg genom framtagande av kravprofil, annonsering, urval av lämpliga personer att träffa för intervju och referenstagning innan vi tillslut erbjuder tjänsten till den vi finner mest lämplig för rollen. 

Hantering av din ansökan i Västra Götalandsregionen  

Senast uppdaterad: 2018-04-30 15:13