Nyanställd hos oss

En välfungerande introduktion ger möjlighet att snabbare komma igång med sina nya arbetsuppgifter, skapa värdefulla kontakter i organisationen och få en god relation till sina kollegor och chef.

För dig som ska börja hos oss: gå direkt till vår digitala introduktionsutbildning

Vi vill gärna påbörja introduktionen redan innan första anställningsdagen hos oss. Valet att byta arbetsgivare är för många ett stort beslut. Att då få möjlighet att lära känna sin nya arbetsgivare och så tidigt som möjligt hälsas välkommen tror vi är positivt.

Introduktion i tre steg

Som ny hos oss får du en introduktion som är uppdelad i tre steg:

  • En digital introduktionsutbildning som du delvis kan påbörja innan du börjar hos oss. Här hittar du en introduktion till Västra Götalandsregionen:
    Introduktion - Digital introduktion VGR (vgregion.se)
  • En introduktion i din nya roll när du väl är på plats.
  • Flera webb-baserade utbildningar och en dag för dialog med chefer och andra nyanställda.