Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Angereds Närsjukhus – ett roligt och utmanande projekt

Angereds Närsjukhus är så mycket mer än en vårdbyggnad. Sjukhuset kom till för att förbättra folkhälsan och förebygga livsstilssjukdomar såsom diabetes och hjärtinfarkt i Nordöstra Göteborg. Idag lever en invånare i Angered i genomsnitt åtta år kortare än en invånare i Långedrag.

Sjukhuset är ett specialistsjukhus som är placerat nära invånarna, med uppdrag att arbeta hälsofrämjande och bidra till jämlik vård. Det är en av de största satsningarna som gjorts på Göteborgs nordöstra stadsdelar.

Gunilla Axelson, fastighetsförvaltare för Angereds Närsjukhus berättar mer:

Tre utmaningar med projektet?

  1. För mig har det varit ett roligt och utmanande projekt. Vår lokalförsörjningsprocess började med att vi letade upp rätt tomt och genomförde ett markköp. Kommunen tog fram en ny detaljplan för området där sjukhuset ingick.
  2. Det var spännande att få vara delaktig och samverka med kommunen kring utbyggnaden av Angereds centrum. Den nya detaljplanen tog form, vägar drogs om och en ny stadsmiljö formades.
  3. Projektet genomfördes i samverkan med entreprenören, ett s.k partneringprojekt, vilket var nytt för mig.  Det skapar delaktighet och gör att alla arbetar för projektets bästa, mot samma mål. Vi hade ett bra samarbete i gruppen med verksamhet, konsulter och entreprenörer.  Vi följde upp såväl samarbetsmål, som energi- och ekonomiska mål genom hela projektet.

Några slutord?

Att få vara med och bygga Angereds Närsjukhus var jätteroligt. Det engagemang och intresse som verksamheten och befolkningen i Nordöstra Göteborg visat, det är väldigt stimulerande. Detta är ett sjukhus som betyder något – inte bara för patienterna och verksamheten utan för hela samhället. 

Hållbarhet är viktigt när vi bygger

Angereds Närsjukhus skapar både social och ekonomisk hållbarhet genom sitt bidrag till folkhälsan och en mer jämlik och tillgänglig vård. Från vår sida arbetar vi med den ekonomiska hållbarheten, att detta är ett sjukhus som ska hålla över lång tid och vi tar även ansvar för ekologisk hållbarhet genom att göra bra miljöval och minska energianvändningen.

Vårt energimål var 70 kWh/m2/år inklusive verksamhetens energianvändning. För att nå målet och minska andelen köpt energi så investerades bland annat i solceller och bergvärme. Verksamhetens energianvändning påverkade vi genom ett regionalt samarbete kring inköp där vi ställer krav på leverantörerna att minska energianvändningen på medicinsk utrustning.

Vi kommer även att certifiera sjukhuset enligt Miljöbyggnad, nivå Silver. Att miljöklassa byggnaden ger ett bra styrmedel för att alla i projektet ska sträva mot samma mål och göra rätt miljömedvetna val under resans gång.

Tillsammans skapar vi hållbara miljöer. Vi har arbetat tätt tillsammans med invånare, kommun, verksamhet, vår egen konstenhet, entreprenörer och konsulter för att skapa ett funktionellt och hållbart sjukhus som upplevs välkomnande och bra för patienten.  

Senast uppdaterad: 2016-06-15 14:18