Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Tågdepå Sandbäck

tåg med oskarp bakgrund

Västfastigheter planerar inför byggnation av Tågdepå Sandbäck i Mölndal. Satsningen är en del i regionens arbete för att öka tågresandet och behövs för att kunna ta hand om den utökade tågflotta som kommer att trafikera regionen i framtiden.

Västra Götalandsregionen har som mål att kraftigt öka tågresandet i regionen, Målbild Tåg 2035. Det ställer krav på såväl infrastruktur som en förbättrad kapacitet för uppställning och underhåll av tåg.

År 2018 tecknade Trafikverket, Mölndals Stad och Västtrafik en avsiktsförklaring avseende planläggning och byggnation av spår för omloppsnära uppställning samt städ- och tvättfunktioner i Sandbäck, Mölndal. Arbetet medanläggningen togs över av Västfastigheter under år 2019. Arbetet drivs nu av Västfastigheter, tillsammans med Västtrafik och i nära samråd med Trafikverket som arbetar med de intilliggande uppställningsspåren, projekt Uppställningsspår Pilekrogen.

Kommande anläggning kommer bestå av städplattformar, en tvätthall och personalutrymmen. Arbetet med planering av projektet Tågdepå Sandbäcks anläggning pågår sedan 2018 med avsikt att påbörja byggnation under 2024.

Mer information om de olika projekten i Sandbäck finns på Mölndals stads webbsida och på Trafikverkets webbsida.

Tidsplan

Nuläge: Samordning, planering och projektering i samråd med Trafikverket, Västtrafik och Mölndals stad.
Byggnation: 2024–2026
Klart: december 2026

Miljö

Inom projektet utreds miljöpåverkan för Tågdepå Sandbäck. Västfastigheter har en dialog med Länsstyrelsen kopplat till bland annat Kålleredsbäcken, natur och fornlämningar. Projektet arbetar aktivt för att minimera påverkan.

Projekt Tågdepå Sandbäck har sökt planbesked hos kommunen. När detaljplanen är igång kommer en miljökonsekvensbeskrivning att tas fram.

Ansvar

Västfastigheter ansvarar för kollektivtrafikens fastigheter, vilket innebär ny- och ombyggnation samt drift av bland annat stationer och depåer. Västtrafik är trafikhuvudman och ansvarig för kollektivtrafiken i länet. Ansvaret för Tågdepå Sandbäck flyttades från Västtrafik till Västfastigheter 1 januari 2019.

Kundtjänst

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Kontakt förvaltare och projektledare

Senast uppdaterad: 2022-12-28 12:18