Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Tågdepå Sandbäck

tåg med oskarp bakgrund

Västra Götalandsregionen planerar inför byggnation av Tågdepå Sandbäck i Mölndal. Satsningen är en del i regionens arbete för att öka tågresandet och behövs för att kunna ta hand om den utökade tågflotta som kommer att trafikera regionen i framtiden.

Västra Götalandsregionen har som mål att öka tågresandet i regionen, Målbild Tåg 2035. Det ställer krav på såväl infrastruktur som en förbättrad kapacitet för uppställning och underhåll av tåg.

År 2018 tecknade Trafikverket, Mölndals Stad och Västra Götalandsregionen en avsiktsförklaring avseende planläggning och byggnation av spår för omloppsnära uppställning samt städ- och tvättfunktioner i Sandbäck, Mölndal. Arbetet drivs nu i nära samråd med Trafikverket som arbetar med de intilliggande uppställningsspåren, projekt Uppställningsspår Pilekrogen.

Kommande anläggning kommer bestå av spår samt städhall, tvätthall och personalbyggnad. Arbetet med planering av projektet Tågdepå Sandbäcks anläggning pågår sedan 2018 med avsikt att påbörja byggnation under 2025.

Mer information om de olika projekten i Sandbäck finns på Mölndals stads webbsida och på Trafikverkets webbsida

Tidplan

  • Nuläge: Samordning, planering och projektering i samråd med Trafikverket, Västtrafik och Mölndals stad.
  • Byggnation: 2025–2028.
  • Klart: december 2028.

Samråd

Trafikverkets webbplats för projektet kan du läsa mer om samrådet som sker under september 2023. Syftet med samrådet är att allmänheten såväl myndigheter och organisationer ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Efter samrådsperioden arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter.

Ansvar

Inom Västra Götalandsregionen är det styrelsen och förvaltningen för Fastighet, stöd och service (tidigare Västfastigheter) som ansvarar för kollektivtrafikens fastigheter. I uppdraget ingår ny- och ombyggnation samt drift av bland annat stationer och depåer. Västtrafik är trafikhuvudman och ansvarig för kollektivtrafiken i länet. Ansvaret för Tågdepå Sandbäck flyttades från Västtrafik till Västfastigheter 1 januari 2019.

Kundtjänst

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Kontakt förvaltare och projektledare

Senast uppdaterad: 2023-12-04 09:53