Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tågdepå Sandbäck

Västfastigheter planerar inför byggnation av Tågdepå Sandbäck i Mölndal. Satsningen är en del i regionens arbete för att öka tågresandet och behövs för att kunna ta hand om den utökade tågflotta som kommer att trafikera regionen i framtiden.

Västra Götalandsregionen har ett mål om att kraftigt öka tågresandet i regionen, Målbild Tåg 2035. Det ställer dock krav på såväl infrastruktur som en förbättrad kapacitet för uppställning och underhåll av tåg.

År 2018 tecknade Trafikverket, Mölndals stad och Västtrafik en avsiktsförklaring avseende planläggning och byggande av spår för omloppsnära uppställning och verkstadsdepå i Sandbäck, Mölndal. Arbetet med verkstadsdepån har tagits över av Västfastigheter som driver arbetet tillsammans med Västtrafik och i nära samråd med Trafikverket som arbetar med de intilliggande uppställningsspåren.

Depån ska bland annat innehålla verkstadshall, städhall, tvätt, svarv, lager och personalutrymmen. Arbetet med planering av depån pågår sedan 2018 med avsikt att påbörja byggnation under 2024.

Mer information om Tågdepå Sandbäck finns på Mölndals stads webbsida och på Trafikverkets webbsida.

Tidsplan

Nuläge: Samordning, planering och projektering i samråd med Trafikverket, Västtrafik och Mölndals stad.
Byggnation: 2024–2026
Klart: december 2026

Miljö

Inom projektet utreds miljöpåverkan för Tågdepå Sandbäck. Västfastigheter har en dialog med Länsstyrelsen kopplat till bland annat Kålleredsbäcken, natur och fornlämningar. Projektet arbetar aktivt för att minimera påverkan.

Vi har sökt planbesked hos kommunen. När detaljplanen är igång kommer en miljökonsekvensbeskrivning att tas fram.

Ansvar

Västfastigheter ansvarar för kollektivtrafikens fastigheter, vilket innebär nybyggnation, ombyggnad samt drift av bland annat stationer och depåer. Västtrafik är trafikhuvudman och ansvarig för kollektivtrafiken i länet. Ansvaret för Tågdepå Sandbäck flyttades från Västtrafik till Västfastigheter 1 januari 2019.

Darko Popovic

Fastighetsförvaltare

Niclas Wollner

Projektledare
Senast uppdaterad: 2021-03-24 12:04