Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Konst på arbetsplatsen

Konst i taken i sängväntrum
Utan titel © Mimmi Andersson och Merete Lassen/Bildupphovsrätt 2018
Fotograf: Malin Timfjord

I Västra Götalandsregionen är det konstenheten som tar hand om konst på arbetsplatsen. Nedan beskriver vi några riktlinjer kring konsten.

Konstregister

Konstenheten ansvarar för att konsten är registrerad, det vill säga att varje konstverk har ett registreringsnummer. I registret finns även uppgifter om konstverkets titel, konstnärens namn, konsttyp, teknik, var konstverket är placerat, inköpsställe och inköpspris. Konstenheten skickar en lista med den konst som placerats ut till verksamhetens kontaktperson när konstkollektionen är klar.

Läs mer om kontaktperson för konst här.

Vem placerar ut konsten?

Konsten placeras ut av konstenheten som installerar den på ett säkert sätt.

Att flytta på enstaka eller många verk

Konstverken ska hänga där konstenheten har placerat dem. Finns behov av att flytta enstaka eller många verk ska den kontaktpersonen höra av sig till konstenheten. Man får inte själv flytta konsten.

Skadad konst

Om du hittar trasiga eller undanställda konstverk ska du kontakta konstenheten. Vi tar hand om renovering eller omplacering av konst.

Rengöring

Verksamheten ansvarar för skötseln och rengöringen av konsten om inget annat är överenskommet. Ta kontakt med oss om du är osäker på vilken rengöringsmetod som ska användas.

Stöld

Om något konstverk försvinner eller stjäls ska detta anmälas till konstenheten snarast möjligt. 

Fotografera eller avbilda konst

Tänk på att konstnär, titel och eventuellt fotograf ska anges när konst avbildas i tryckta och digitala medier. När vi avbildar konstverk betalas ersättning via licensavtal med Bildupphovsrätt i Sverige. Ett sådant avtal har Västra Götalandsregionen tecknat.

Gåvor

Ibland vill patienter, anhöriga eller andra skänka konst. Generellt sett tar vi inte emot sådana donationer. Om man ändå gärna vill ta emot gåvan ska konstenheten ta ställning till detta.

Privata konstverk

Privat konst får endast finnas i personalrum och på arbetsrum där enbart personal vistas. Konstenheten tar inte ansvar för privat konst och den är inte försäkrad av Västra Götalandsregionen.

Senast uppdaterad: 2018-01-18 15:54