Om konstenheten

Konstenheten är en del av Västfastigheter och ska bidra till en god offentlig miljö inom Västra Götalandsregionens verksamheter. Konstenheten ansvarar för konstnärlig gestaltning i samband med ny-, om- och tillbyggnad av Västra Götalandsregionens byggnader och lokaler.

Vi ansvarar för den offentliga miljön på sjukhus, vårdcentraler, i tandvården och i övriga regionala verksamheter. På uppdrag från kollektivtrafiknämnden, ansvarar vi även för den offentliga gestaltningen på Västtrafiks resecentrum.

I vårt uppdrag ingår också att sprida kunskap om konstens betydelse för den offentliga miljön samt att genom sina inköp stimulera konstlivet i Västra Götaland. Konstenheten är en av landets största inköpare av konst.

Kontakta oss

Konstenheten
E-post: konstenheten@vgregion.se
Postadress: Konstenheten, Västfastigheter, 462 80 Vänersborg
Besöksadress: Östergatan 1, Vänersborg

Vi som jobbar på konstenheten

Anna Åberg, konstchef
anna.m.aberg@vgregion.se
072-236 95 76

Erica Andersson, konsthandläggare
erica.j.andersson@vgregion.se
073-097 52 29

Brita Bahlenberg, konstprojektledare
brita.bahlenberg@vgregion.se
076-13 12 783 

Maria Blomgren, assistent, konstregister
maria.ml.blomgren@vgregion.se
072-745 46 53
 
Torbjörn Damm, konsthandläggare
torbjorn.damm@vgregion.se
070-336 35 69 

Eleonora Fors Szuba, konstprojektledare
eleonora.fors.szuba@vgregion.se
070-020 76 82

Nina Grelsson, konsthandläggare/konstprojektledare
nina.grelsson@vgregion.se
073-077 12 35

Julia Lang, verksamhetskoordinator
julia.lang@vgregion.se
070-020 59 82

Sonny Magnusson, rammakare
sonny.magnusson@vgregion.se
073-843 77 00

Sagit Paulsson, konsthandläggare
sagit.paulsson@vgregion.se
073-097 52 51

Hans Persson, rammakare
hans.persson@vgregion.se
076-76 80 344

Richard Sangwill, konstprojektledare
richard.sangwill@vgregion.se
070-082 45 51

Emelie Storm, konstprojektledare
emelie.storm@vgregion.se
072-147 08 12

Suzanne Öhlén, konsthandläggare
suzanne.ohlen@vgregion.se
073-815 83 00

Senast uppdaterad: 2019-04-23 13:38