Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Färdiginstallerad konst på Kungälvs sjukhus

Orange skulptur vid gångväg och sjukhusbyggnad i bakgrunden
Fotograf: Mikael Stenberg

Sommaren 2021 kom de sista konstverken på plats vid den nya vårdbyggnaden på Kungälv sjukhus. Totalt har fem konstnärer haft konstuppdrag på sjukhuset och skapat konstverk specifikt utifrån vårdbyggnaden och den verksamhet som bedrivs där.

Upplev konsten i vårdbyggnaden på Kungälvs sjukhus

Konstenheten har tagit fram en folder om samtliga konstverk som tillkommit genom konstuppdrag till den nya vårdbyggnaden. Foldern inkluderar information och korta intervjuer med konstnärerna, och kommer under hösten tillgängliggöras både i fysisk form på sjukhusets avdelningar och digitalt på konstenhetens hemsida.

Skulpturpromenad i utemiljön

Som komplement kommer också en skulpturvandring som leder den nyfikne mellan de sex skulpturerna som utgör konstverket Terra Nullius av Jennifer Forsberg. Skulpturerna är utplacerade längs med en gångväg mellan vårdbyggnaden och ett skogsområde. Gångvägen ska kunna användas av patienter, besökare och personal som rekreation under sin tid på sjukhuset. Här finns plats att sätta sig ner och ta del av omgivningen.

Skulpturvandringen är ett material med information om de olika skulpturerna, enkla övningar och frågor som ger den nyfikne möjlighet att stanna upp, tänka och känna efter vid konstverken. Även detta tryckta material görs tillgängligt på sjukhuset under hösten och är framtagen för rehabiliteringsmottagningen som också bidragit under arbetet.

Samtliga konstuppdrag i vårdbyggnaden

  • Estuarium av Alexandra Kern, gestaltning på glas i glasgången mellan gamla och nya vårdbyggnaden. Estuarium är ett område där sötvatten och saltvatten möts och titeln på konstverket inspireras av mötet mellan närliggande Nordre älv och havet.
  • Plötsligt en dag av Anna Persson, bilder och objekt i akrylglas som monterats på väggar i kulverten. Genom gestaltningen möter betraktaren något oväntat och överraskande som kan väcka nya tankar eller minnen till liv.
  • Grönska och Mitt Kungälv av Agneta Spångberg, keramikplattor med screentryckta motiv som utgör väggreliefer i totalt 140 vårdrum. Konstverket är uppfört i två olika teman – Grönska, med motiv från Nordre älvs rika flora och fauna och Mitt Kungälv, med motiv från blommor och växtlighet som återfinns i Kungälvs trädgårdar.
  • Marinobotan Havet och Marinobotan Naturen av Marie Isaksson, totalt 140 emaljer i 320 olika delar med inspiration från naturen runtomkring Kungälv. I Marinobotan Havet, det tema som omfattar hälften av emaljverken, utgår konstnären från djur och natur över och under havsytan. I Marinobotan Naturen har inspiration hämtats från den omgivande miljön i skogar och ängar.
  • Terra Nullius av Jennifer Forsberg, skulpturgrupp om sex skulpturer tillverkade i lera, brons och keramik som placerats i utemiljön runt den nya byggnaden. Titeln Terra Nullius betyder ingens land, eller helt enkelt allas land, och syftar till alla människors gemensamma jord och hur den binder oss samman.