Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Konstuppdrag i Stadspark Östra sjukhuset Göteborg

Illustration av parkmiljö i olika nivåer
Illustration: Abako arkitekter

Konstenheten bjuder in konstnärer att anmäla intresse till ett konstuppdrag i utemiljön vid Östra sjukhuset i Göteborg. Stadsparken genomgår förändringar i och med en nybyggnation av en kulvert som förändrar parkens topografi. Den nya kulverten och parken planeras färdigställas under andra kvartalet 2023.

Norr om sjukhusets huvudentré ligger den stadspark som genomgår förändringar i och med att en ny kulvert byggs mellan centralkliniken och servicehuset. Kulverten stiger upp genom parken och skapar ny terräng i form av en höjdrygg som sträcker sig som en båge i parken.

Konstuppdrag

Konstnärlig gestaltning i park, runt höjdrygg och gradänger vid Östra sjukhuset. 

Tidsram

Preliminärt färdigställande är andra kvartalet 2023

Budget

Avtalsram för konstuppdraget är 500 000 SEK exklusive moms.

Anbudsansökan

Mer information om konstuppdraget och projektet finns i upphandlingssystemet. Konstnärer som är intresserade och kvalificerad kan anmäla sitt intresse senast den 21 oktober 2021. Eventuella frågor ställs via upphandlingssystemet.