Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Konstuppdrag till Spårvagnsdepå Ringön

Publicerad: Uppdaterad:
Visualisering av Spårvagnsdepå Ringön
Visualisering av Spårvagnsdepå Ringön. BBH arkitekter & Ingenjörer

Konstenheten bjuder in konstnärer att anmäla intresse till två konstuppdrag till Spårvagnsdepå Ringön i Göteborg. Spårvagnstrafiken sätter ett tydligt visuellt avtryck i Göteborg och konstnärlig gestaltning kan bidra till det framtida blickfånget i området. Den nya spårvagnsdepån planeras färdigställas årsskiftet 2023/2024.

Spårvagnsdepå Ringön är en viktig del i den satsning som görs i regionen på kollektivtrafiken och behövs för att hantera en framtida utökning av spårvagnstrafiken. Depån ska användas för tillfällig uppställning, verkstadsarbeten och daglig service och består av två byggnader, verkstad och drifthall samt en bangård för rangering av vagnar.

Konsten kan tematiskt ta avstamp i vårt behov av att känna tillhörighet och gemenskap i vårt dagliga liv. Vi rör oss runt i staden och vi gör det tillsammans.

Konstuppdrag 1: gestaltning av fasad

Drifthallens fasad mot norr består av 330 meter lång och cirka 7 meter hög yta av prefabricerad betong. Fasaden bildar en tät fond utan fönster mot bangården. På delar av taket finns ytterligare byggnationer i betong som gör att höjden där ökar till totalt cirka 12 meter och väl synligt från omgivande stadsmiljö.

Konstnärlig gestaltning kan här skapa en intressant fasad mot Kvillebangården, för de som arbetar här och förbipasserande allmänhet på Lundbyleden.

Det är möjligt att utföra gestaltning direkt på betongen eller föreslå något annat uttryck i utanpåliggande material. Platsens utsatta läge mellan trafikerade leder gör att det ställs höga krav på hållbarhet. Underhållskrävande tekniker som ljus, ljud eller projektioner är därför inte lämpligt här.

Fasadens storlek är mycket omfattande, men det krävs inte att varje del av fasaden och takbyggnaderna tas i anspråk. Här eftersöks en fungerande helhet för platsen och som också är väl synligt på avstånd.

Tidsram

Preliminärt färdigställande första kvartalet 2024

Budget

Avtalsram för konstuppdraget är 2 400 000 SEK exklusive moms. 

Konstuppdrag 2: gestaltning av huvudentré

Depåns huvudentré ligger i verkstadsbyggnadens östra del med ingång direkt från den nya lokalgatan. Konstnärlig gestaltning integreras i entréhallens golv. I entrén finns en reception och golvet i entréhallen omfattar cirka 70 kvadratmeter. Materialet planeras vara i terrazzo och samarbete med leverantör för golvmaterial kommer att initieras.

Exteriört på fasaden i tegel i anslutning till entrén, finns även möjlighet att placera någon form av skulpturalt objekt, relief eller liknande med koppling till gestaltning i golvet. Konsten inbjuder här till en inkluderande miljö som är tillgänglig i människors vardag.

Tidsram

Preliminärt färdigställande första kvartalet 2023

Budget

Avtalsram för konstuppdraget är 800 000 SEK exklusive moms

Anbudsansökan

Mer information om konstuppdraget och projektet finns i upphandlingssystemet. Konstnärer som är intresserade och kvalificerad kan anmäla sitt intresse senast den 15 februari 2022. Eventuella frågor ställs via upphandlingssystemet.

 

Publicerad:
Uppdaterad: