Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Uppstart för tre konstnärer i Förlossning och Neonatal Östra sjukhuset

Publicerad: Uppdaterad:

Under våren 2021 har tre konstnärer påbörjat konstuppdrag till det nya höghuset för Förlossning och Neonatal på Östra sjukhuset i Göteborg. De tre konstnärerna är redan i gång med planering och detaljprojektering av konstuppdragen, som kommer installeras när byggnaden står klar om några år. Samtliga bilder kommer från konstnärernas inskickade skissförslag, som ska utvecklas till platsspecifika konstverk under de kommande åren.

Fasadrelief på byggnadsgavel

 

Molnen som klarnar till en spegel av Alina Vergnano
Entréområde, skulpturalt och på fasad

Konstnären Alina Vergnano, som tilldelats konstuppdraget i anslutning till byggnadens entré, har konceptuellt tagit sin utgångspunkt hos filosofen Hannah Arendt som tillskrev födseln det som ger människor frihet, och att varje födsel representerar en ny början. Inte bara för en enskild och unik varelse – utan också för samhället och mänskligheten som helhet. På fasaden anar vi en grupp människolika gestalter som möts, bär upp varandra, är del av och tar hand om varandra. Objekten på fasaden, gjorda i gjuten aluminium, påminner om teckningar som försiktigt sprider sig på väggen och som under dygnets mörkare timmar lyses upp. Väggskulpturerna kompletteras av en skulptur på marken som på ett abstraherat vis gestaltar människans omtanke och omhändertagande om sina medmänniskor. Konstverkets titel, Molnen som klarnar till en spegel, tar sin inspiration från en dikt av Sylvia Plath där hon, full av förundran, skildrar sin dotters födsel som något intimt och privat men samtidigt något större, sammankopplat med världen runtomkring.

 

Motiv av en fröande maskros i korridorslut


Frukt och frön – Seminum Fructus
av Tuula Lehtinen

Trapphus och korridorer

Inne i byggnaden har Tuula Lehtinen tilldelats konstuppdraget att gestalta höghusets trapphus och de anslutande korridorer som leder in mot avdelningarna. Lehtinen arbetar med mosaikplattor, skapade med olika keramiska tekniker, som sätts samman till monumentala bilder på de olika våningsplanen. I motivet ser vi maskrosor vars frön sprids med vinden och vidare ut i världen, så att nya blommor får liv och slår rot. På väg in mot avdelningarna möts patienter och besökare av mer detaljerade bilder, även dessa utförda i olika keramiska tekniker, med inspiration från äldre skolplanscher. Här står naturens makalösa fortplantningsförmåga i centrum med en mer vetenskaplig blick, och som helhet minner installationen om hur liv skapas runt omkring oss.

 

Vägg med bild av skog och människor i interiör miljö


FramTRÄDanden
av Axel Karlsson Rixon
Dagrum och korridorer inne på vårdavdelningar

Inne på de tio vårdavdelningarna i det nya höghuset finns dagrum där nyblivna föräldrar och anhöriga kan spendera tid utanför sitt vårdrum, tillreda enklare måltider och umgås. Axel Karlsson Rixons konstverk fyller varje dagrum av monumentala panoramafotografier som breder ut sig längs med väggarna. I motiven befolkas skogsmiljöer av människor, och ibland djur, som gör olika saker tillsammans och som interagerar med den natur de befinner sig i. Varje dagrum ges en egen typ av skog, där de träslag som syns i motiven också ramar in konstverket genom trälister som monteras runt fotografierna. I de långa korridorer som löper från dagrummen och vidare in på avdelningarna placeras detaljer ur dagrummens fotografier och skogsmiljö. Bilderna ger utblickar till skogen och naturen, liksom inblickar till livet och gemenskapen mellan människor.

Publicerad:
Uppdaterad: