Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Konstuppdrag i utemiljö vid Skaraborgs sjukhus Skövde

Publicerad: Uppdaterad:
En skogsstig och en cykelbana i naturmiljö
Miljöbilder från Skaraborgs sjukhus Skövde: Skogspark till vänster och gång- och cykelbana till höger.

Konstenheten annonserar ut två konstuppdrag i utemiljö vid Skaraborgs sjukhus Skövde. Konstnärer kan anmäla sitt intresse via anbudsansökan senast 14 maj.

Skaraborgs sjukhus Skövde är beläget fem kilometer norr om Skövde centrum. Här finns bland annat verksamheter för psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, akutvård, intensivvård, arbets- och fysioterapi, barn- och ungdomsmedicin, BB och förlossning med mera. Sjukhuset angränsar till både bostads- och naturområden i varierande karaktär.

I och med om- och tillbyggnationer på sjukhuset ses utemiljöerna över och en långsiktig vision för sjukhustomten har arbetats fram med variation och flera möjligheter till både vila, rekreation, reflektion och promenader i olika miljöer. Utemiljön har stor betydelse för patienters tillfrisknande och välmående men är också av vikt för anhöriga, besökare och personal.

Två konstuppdrag

De två annonserade konstuppdragen är tänkta att utvidga naturupplevelsen på området genom konst som interagerar med landskapen och levandegör utemiljön genom oväntade inslag. De två aktuella konstuppdragen finns:

1)      i ett skogsparkområde nordväst om sjukhuset

2)      vid en nyanlagd gång- och cykelbana söder om sjukhuset

Konstnärer kan via anbudsansökan visa intresse för ett eller båda konstuppdragen.

Tidsram

Preliminärt färdigställade andra kvartalet 2022.

Budget

Uppdragens kostnadsram är 900 000 SEK exklusive moms per uppdrag.

Anbudsansökan

Mer information om konstuppdragen och projektet finns i upphandlingssystemet. Den som är intresserad och kvalificerad konstnär kan anmäla sitt intresse senast den 14 maj 2020. Frågor ställs via upphandlingssystemet.

Publicerad:
Uppdaterad: