Publikationer

Vid avslutade konstprojekt tar vi fram en publikation eller annat tryckmaterial som informerar om konsten i den nya byggnaden, eller guidar besökaren till och mellan konstverken.  

Här har vi samlat guider och tryckmaterial i digitalt format, liksom publikationer från tidigare utförda utvecklingsprojekt och konstpedagogiska satsningar.  
Om du vill veta mer eller beställa någon av publikationerna i tryckt form, mejla oss via konstenheten@vgregion.se 

Publikationer för nedladdning

Konsten på plan 14 Regionens hus Göteborg (2021)
Möt konsten på barnsjukhuset (2021)
Upplev konsten i vårdbyggnaden på Kungälvs sjukhus (2021)
Konsten runt omkring dig, en konstpedagogisk guide (2020) 
Konstvandring i kontorshuset Regionens hus Göteborg (2019) 
Konstvandring i stationshuset Regionens hus Göteborg (2019)
Ivar Arosenius – ett liv en resa (2019)  
Konstvandring i Regionens hus Skövde (2019)
Konsten en värdeskapande faktor i vårdmiljö (2018)
Konsten i Hus R, Mölndals sjukhus (2018) 
Konsten i Bild- och interventionscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (2017) 
Konsten i BB Skövde & barn- och ungdomsmedicin, Skaraborgs Sjukhus Skövde (2017)