Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

1 januari återinförs en avgift för personalparkeringstillstånd

Från och med 1 januari 2022 återinförs en avgift för personalparkeringstillstånd vid Västra Götalandsregionens egenägda fastigheter. Detta i enlighet med det beslut Regionstyrelsen har fattat om parkeringsavgifter för personalparkering inom Västra Götalandsregionen.

Beloppen för personalparkeringsavgifterna är oförändrade under 2022 och kommer följa samma prisbild som gällde innan beslutet om fri personalparkering trädde i kraft vid respektive sjukhus. Köpta tillstånd gäller precis som tidigare vid parkeringsytor skyltade personal och giltigt tillstånd erfordras. Ytor skyltade besökande, avgift är enbart dedikerade till patienter och besökare till våra verksamheter.

Samtliga tillstånd kommer finnas tillgängliga för köp från och med 15 november och man kan redan nu gå in och lösa sitt tillstånd inför januari 2022.

Västfastigheter rekommenderar samtliga användare att kontrollera giltighetstiden för sitt betalkort i systemet i god tid innan årsskiftet. Detta för att undvika problematik i samband med köp inför januari.

Nytt för i år är att vi nu även erbjuder möjlighet att köpa dygnstillstånd för personalparkering inom Parkera VGR för dig som väljer att ta bilen ibland. Taxan för dessa följer dygnsavgifterna vid respektive sjukhus i enlighet med skattelagstiftning.

Vi ber samtliga användare att bekanta sig med systemet i god tid innan årsskiftet, skulle man stöta på problem knutna till Parkera VGR ser vi helst att man ställer sina frågor via mail till: parkering@vgregion.se.

För frågor gällande återinförandet av avgifter avseende personalparkering hänvisar vi till beslutet taget från Regionstyrelsen.

 

 

Senast uppdaterad: 2021-11-15 09:09