Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Positiva trender i årets miljöredovisning

Publicerad:
Bild av miljöredovisning i telefon

Som Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning har Västfastigheter ett stort ansvar att ligga i framkant realisera målsättningarna inom miljö- och klimatområdet. I årets miljöredovisning kan vi bland annat konstatera att vi når våra mål om energianvändning, kemikaliehantering och val av miljöbättre byggvaror i våra byggprojekt.

Byggbranschen har en stor klimatpåverkan. Genom att följa vår miljöpåverkan över tid kan vi konstatera att de val av byggvaror vi gör, vilka energislag och vilka energimängder vi använder är de enskilt största faktorerna där vi kan påverka Västfastigheters miljö- och klimatpåverkan.

– I miljöredovisningen för 2020 ser vi en positiv trend i arbetet för en giftfri miljö. Många av våra projekt registrerar byggvaror i Byggvarubedömningen och andelen godkända produkter ligger på en hög nivå, säger Västfastigheters miljöchef Kristina Käck och berättar att förvaltningen bland annat har tagit fram en bygglåda som är tänkt att underlätta för mindre projekt att välja produkter som bedömts godkända från kemikaliesynpunkt.

Miljömål med sikte på 2030

Samtidigt som Västfastigheter sammanfattade året 2020 antog Regionfullmäktige miljömål 2030 och mål för social hållbarhet 2030 för Västra Götalandsregionen. Målen utgår från de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Med målsättningen satte VGR en tydlig agenda och gav förvaltningar möjlighet att kraftsamla i omställningen till en fossiloberoende verksamhet som tar ansvar för hur vi brukar planetens resurser.

– Vi på Västfastigheter har en väldigt viktig roll i arbetet för att nå VGR:s mål och vi från energi och miljö ska göra allt vi kan för att vi alla på Västfastigheter ska känna vårt respektive ansvar för att bidra till att vi når målen. Det är lätt att tänka att hållbarhetsarbete mest handlar om miljöfrågor, men så är det inte idag. Hållbarhetstankarna är något som behöver genomsyra allas vår vardag om vi ska kunna nå de mål som finns uppställda såväl lokalt som regionalt och globalt, säger Kristina Käck.

Hur arbetar vi på Västfastigheter?

I verksamhetsplanen för 2021–2023 är hållbarhetsarbetet fokusområde både i målområdet om att arbeta effektivt och i målområdet om att framtidssäkra lokalförsörjningen. Men det finns också ytterligare planer på hur hållbarhetsarbetet med Agenda 2030 ska bli en självklar och naturlig del av Västfastigheters verksamhet.

– För att få framdrift i hållbarhetsfrågan måste vi arbeta både här och nu och se framåt. Det är viktigt att fortsätta arbetet med till exempel kemikaliesmarta val, minskad energianvändning, bygga ut solcellsparker samtidigt som vi utvecklar oss och blir bättre på återbruk och klimatsmart byggande. Dessutom måste vi ständigt hålla oss uppdaterade och samverkan med branschen hitta de bästa och mest hållbara lösningarna för framtiden.

Publicerad: