Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fler rökfria miljöer utomhus från 1 juli 2019

Publicerad:

Från och med den 1 juli gäller en ny tobakslag som ger fler rökfria miljöer. Den innebär bland annat att det blir förbjudet att röka på perronger, busshållplatser, vid entréer till mataffärer och järnvägsstationer och på lekplatser.

Den nya lagen har kommit till för att öka tillgängligheten till allmänna platser och att minska risken att människor utsätts för andras rök.

Fler rökfria miljöer
Lagen innebär att det blir förbjudet att röka tobak och liknande produkter på fler platser utomhus där allmänheten vistas. Det gäller till exempel i anslutning till kollektivtrafik såsom perronger, busshållplatser, taxizoner, biljettområden och gångbanor vid spåromådet.

Det blir också förbjudet att röka på lekplatser, på uteserveringar till kaféer och restauranger samt inom inhägnade platser som är avsedda för idrott – även om de för tillfället används för annat, till exempel konserter.

Förbudet gäller också vid entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till, som myndigheter, mataffärer, järnvägsstationer och sjukhus.

Det kommer inte gå att göra avvikelser från rökförbuden. Det är med andra ord inte tillåtet att ha särskilda områden för rökning på en uteservering.

Detta får inte rökas
I de rökfria miljöerna är det förbjudet att röka tobak, inhalera tobak som förångats (exempelvis genom vattenpipa), röka örtprodukter, e-cigaretter och andra njutningsmedel där användningssättet motsvarar rökning, men inte innehåller tobak.

Vem är ansvarig?
Att förbudet efterlevs ligger på den som har praktiska möjligheter att se till att det efterlevs. Det kan vara den som äger eller hyr en lokal eller driver en uteservering.

För förbudet vid entréer ansvarar den som äger eller hyr lokalen eller utrymmet utanför entrén. En butiksägare har ansvar för rökförbud utanför sin entré även om hen inte äger marken utanför entrén. Om entrén går till ett kontorskomplex eller köpcentrum faller ansvaret normalt på fastighetsägaren.

Skyltning och information
Den som ansvarar för rökförbudet måste på ett tydligt sätt informera om att det råder rökförbud genom skyltar. Det finns inga särskilda krav på skyltarna mer än att de ska vara tydliga.

Den ansvarige ska också ta bort askkoppar, rökrutor och annat om det finns vid platsen samt vid behov informera och säga till om att det råder rökförbud. Om någon trots förbudet röker på platsen får personen avvisas.

Det är kommunen som har tillsynsansvar för förbudet och kan vidta åtgärder om den ansvarige för rökförbudet – exempelvis en fastighetsägare – inte följer lagen. Utgångspunkten är att det ska ske på frivillig väg, men kommunen kan också göra ett föreläggande och ålägga vite.

Läs mer om den nya lagen på folkhälsomyndighetens webbplats

 

Regiongemensam riktlinje – Rökfri Västra Götalandsregion

Västra Götalandsregionen som är en hälsofrämjande organisation ska präglas av ett synsätt där rökfria miljöer inom- och utomhus är det normala och respekteras av patienter, medarbetare och besökare. Ingen patient, besökare eller medarbetare ska ofrivilligt behöva utsättas för passiv rökning eller lukt av tobaksrök.

Den regiongemensamma riktlinjen gäller för Västra Götalandsregionens alla verksamheter och berör alla som vistas i regionens miljöer, inom- och utomhus.

Regiongemensam riktlinje - Rökfri Västra Götalandsregion.pdf

Publicerad: