Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förslag till beslut om åtgärder för minskad energianvändning i VGR

Publicerad: Uppdaterad:

Med anledning av den ansträngda energisituationen har svenska myndigheter fått i uppdrag att se över möjligheten att minska den egna energianvändningen. Fastighetsnämnden föreslår nu regionfullmäktige att fatta beslut om ett antal åtgärder för minskad energianvändning inom Västra Götalandsregionen.

Förslaget från fastighetsnämnden innehåller ett flertal åtgärder och rör allt från beteendeförändringar som att konsekvent släcka belysning i rum som inte används, till att sänka temperaturen i ett flertal av VGR:s lokaler och stänga av laddstolpar för elbilar vid dygnets effekttoppar. 

Förslaget innehåller åtgärder för alla VGR:s fastigheter och lokaler, även regionens kärnverksamheter och lokaler som VGR hyr. Åtgärderna ska ske i dialog med berörda verksamheter.  

– Bedömningen är att när åtgärderna genomförs konsekvent kommer de minska VGR:s energianvändning med cirka fem miljoner kilowattimmar eller närmre två procent, säger Jan Eriksson, fastighetsdirektör. 

– En del av detta är förändrade beteenden i vardagen. Varje liten förändring gör stor skillnad när alla bidrar. Rekommendationerna i förslaget är enkla, men effektiva. Om vi hjälps åt konsekvent och överallt kan elanvändningen i VGR:s fastigheter genom små ändrade beteenden i vardagen minska med cirka en procent, vilket motsvarar cirka 1,5 miljoner kilowattimmar, säger Jan Eriksson.  

Förslaget tas upp på regionstyrelsen den 15 november för beredning till regionfullmäktige 29 november.

Här kan du ta del av fastighetsnämndens förslag i sin helhet

Så jobbar vi med energieffektivisering idag

Västra Götalandsregionen driver sedan flera år ett aktivt och systematiskt energieffektiviseringsarbete. Regionen har högt ställda hållbarhetsmål och till år 2030 ska energianvändningen för egna fastigheter halveras. Målet är att minska den totala användningen av värme, kyla och el till i genomsnitt 137 kWh/kvadratmeter och år.   

Så arbetar VGR med energieffektivisering

Publicerad:
Uppdaterad: