Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information kring förändringar gällande parkering vid SÄS Borås

Västfastigheter och område Fastighetsförvaltning informerar om att det från den 15 april på grund av låg tillgänglighet för besökare vid parkeringsytorna till SÄS Borås kommer ske omstruktureringar för att lösa situationen.

 

Nyttjandegraden av parkeringsytor vid SÄS Borås visar att det i stort sätt är fullbelagt på samtliga parkeringar förutom vid P-huset för personal vid Björkängen. Samverkan har skett med SÄS i frågan och tillsammans har man beslutat om ett antal åtgärder för att säkerställa besökarnas tillgänglighet till lediga platser.

Personalplatserna vid IVA bredvid besöksplatserna ändras tillbesök. Detta påverkar 14 platser.

•Västfastigheter skyltar med personbilsskylt på samtligabesöksplatser runt förlossningsvården, IVA och Akuten för attfrigöra parkeringar till besökare från entreprenörer.

•Västfastigheter öppnar för entreprenörer på Björkängsvallenoch Parkeringshuset Björkängen som åtgärd efter ovan punkt.

•Västfastigheter höjer dygns och veckoavgiften till 60 respektive240 kr för motverka långtidsparkering på avgiftsyta.

•Verksamhetsplatser i parkeringshuset vid huvudentrén flyttastill Parkeringshuset Björkängen

Vidare hänvisar vi dagtidspersonal vid SÄS Borås att i första hand välja att parkera i det nyrenoverade Parkeringshuset Björkängen och lämna de närmare personalplatserna till din kvällsarbetande kollega.Västfastigheter område Fastighetsförvaltning

 

Senast uppdaterad: 2020-03-26 09:36