Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Möjligheten att köpa parkeringstillstånd för personal via automat försvinner

Under december tas möjligheten att köpa parkeringstillstånd för personal i automater bort på de sjukhus i Västra Götalandsregionen som har kvar denna funktion. Arbetet börjar vecka 49 och pågår fram till jul. Sjukhus som berörs är Uddevalla sjukhus, NÄL, SkaS Skövde, SkaS Lidköping, Mölndals sjukhus, SÄS Borås och Solhem.

Västfastigheter arbetar för att dela upp personal och besökare på parkeringarna. Idag har alla möjlighet att köpa parkeringstillstånd för personalparkering direkt på plats. Både personal och besökare har framfört att det är förvirrande vilken typ av tillstånd som går att köpa i automaterna och att det även ger en möjlighet för andra än personal att enkelt köpa ett parkeringstillstånd. Därför försvinner nu alternativet att köpa via parkeringsautomat för personal.

- Vårt mål är att ha personalparkeringar som bara är tillgängliga för personal. Det system som idag är upphandlat är ett öppet system vilket innebär att fler än personal har möjlighet att köpa ett parkeringstillstånd. Vid en ny upphandling som görs inför 2019 ser vi över möjligheten till ett slutet system där det bara är personal som kan köpa parkeringstillstånd på personalparkeringarna, säger Patrik Skoglund, enhetschef för parkering.

Patrik fortsätter:

- Enligt statistik över hur parkeringstillstånd för personal köps så är det allt färre som använder sig av automaterna redan idag. Vår förhoppning är att förändringen ska minska risken att andra än personal köper dessa parkeringstillstånd.

Sjukhus som berörs

Arbetet startar under vecka 49 vid

  • Uddevalla sjukhus
  • NÄL
  • SkaS Skövde
  • SkaS Lidköping
  • Mölndals sjukhus
  • SÄS Borås
  • Solhem.

Arbetet beräknas vara klart under december. Övriga sjukhus har redan gått över till att köpa tillstånd via app eller webb. De parkeringsautomater som idag används för parkeringstillstånd för personal flyttas istället till besöksparkeringarna för att öka tillgängligheten där.

Köp tillstånd via app eller webb – så här gör du!

För att göra det enklare för dig som inte är van att köpa parkeringstillstånd via app eller webb så finns instruktioner för hur du ska göra. Du hittar manualerna i högerspalten.

- För oss är det viktigt att finnas tillgängliga om du känner en osäkerhet eller behöver ha hjälp att skapa ett konto och genomföra ett köp. Vi planerar att åka ut till sjukhusen som berörs under vecka 50-51 för information och support. Håll utkik efter datum för respektive sjukhus, berättar Jesper Kropp Axelsson, planeringsledare.

Informationstillfällen

Falköping sjukhus 21 december, klockan 10-14. Läs mer på Skas intranät

Dygn- och veckoparkering för besökare

Från och med slutet av 2017 blir det möjligt att köpa biljett för dygn- och veckoparkering på besöksparkeringar. Det innebär att besökare som har ett behov av att parkera längre perioder vid sjukhusen nu får ett alternativ på besöksparkeringarna. Mer information kommer gällande denna förändring.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta vår kundtjänst, vastfastigheter.kundtjanst@vgregion.se eller 010-441 35 00.

Senast uppdaterad: 2018-03-19 12:56