Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nu ominventeras utförda enkelt avhjälpta hinder (EAH)

Nu ominventeras utförda enkelt avhjälpta hinder (EAH) för tillgängligheten på Östra sjukhuset med början i januari 2020

Västfastigheter har uppdraget att åtgärda så kallade enkelt avhjälpta hinder (EAH) i de publika delarna av Västra Götalandsregionens sjukhus. Syftet är att förbättra tillgängligheten för personer med olika funktionsnedsättningar.

Under februari-mars 2020 kommer Västfastigheter inventera den fysiska tillgängligheten utvändigt, vid ingångar, publika allmänna ytor och publika ytor på mottagningarna. Medarbetare fotograferar, dokumenterar och mäter kontraster och avstånd. Syftet är att ge information till personer med funktionsnedsättning på Tillgänglighetsdatabasens hemsida www.t-d.se.

Vid frågor kontakta:
-Projektledare Oliver Löfman Nastefski
070-4343771  oliver.lofman@sweco.se 

-Samordnare av EAH projektet Ing-Mari Forsell
070-578 58 12  ing-mari.forsell@vgregion.se

-Fastighetsförvaltare Jill Linde
070-082 39 53  jill.linde@vgregion.se

Mer fakta:
Fastighetsnämnden har av regionstyrelsen fått uppdraget att åtgärda
kvarstående EAH i de publika delarna av VGR:s egenägda sjukhus. VGR är, i rollen som fastighetsägare, enligt 17 kap 21a § PBL, skyldig att åtgärda EAH för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.
I uppdraget ingår att information om den fysiska tillgängligheten ska finnas för allmänheten på Tillgänglighetsdatabasen hemsida www.t-d.se. EAH-projektet avslutas december 2020 och resultatet ska redovisas till regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Senast uppdaterad: 2020-05-26 14:04