Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ny metod stöttar i arbetet med att bygga lagom stora lokaler

Publicerad: Uppdaterad:
vårdklädd människa i vårdrum

Ett av Västfastigheters uppdrag handlar om att säkerställa lokalförsörjningen för Västra Götalandsregionen. Det handlar både om att använda ytorna effektivt och säkerställa tillgången till bra lokaler för framtiden.

– För att kunna göra det måste vi ha bra verktyg för att förstå hur lokalerna används, säger Roger Olausson, fastighetschef område Väst.

Han berättar att Västra Götalandsregionen  idag har tillgång till ungefär 1,6 miljoner kvadratmeter lokalyta för hälso- och sjukvård. Framöver finns stora behov av såväl renovering som nybyggnation. För att säkerställa investeringar i rätt typ av lokaler, arbetar Västfastigheter med att implementera nya metoder för att mäta och analysera verksamheternas lokalbehov.

– Inför ett byggprojekt behöver vi kunna analysera hur verksamheten använder sina nuvarande lokaler och i vilken omfattning. Det handlar helt enkelt om att vi måste hushålla med skattemedel och samhällets resurser så att vi inte bygger nya lokaler i onödan, säger Roger Olausson och berättar att Västfastigheter nu börjat använda en ny metod som utvecklats av Leif Edin, lokalstrateg på region Stockholm.

Metoden bygger bland annat på att mäta nyttjandegraden per timma istället för över en hel dag.

– Historiskt har man inom vården baserat sina lokalbehov på hur man upplever belastningen på lokalerna. Det resulterar ofta i att man bygger efter ett värsta scenario – inte på hur en vanlig dag faktiskt ser ut, säger Leif Edin.

Den nya metoden visar att det finns klara indikationer på att vårdens lokaler inte alltid används speciellt effektivt. Det finns tydliga toppar, men också perioder – även dagtid – där lokalutnyttjandegraden är väldigt låg.

Ett sätt att ta ansvar

Gabriella Graf, områdeschef fastighetsförvaltning berättar att Västfastigheter har gjort flera lokaleffektivitetsstudier baserat på den nya metoden och att ambitionen är att samtliga större ny- och ombyggnadsprojekt ska genomgå denna analys.

– Det är viktigt att vi som arbetar med skattepengar tar ett stort ansvar för hur vi använder våra resurser. Vi vill inte bygga för stort eller för dyrt. Vi vill bygga lokaler som är effektiva och uppfyller de behov som vården har. Dessutom vill vi hjälpa vården att tänka till kring lokaleffektivitet så att de lokalinvesteringar Västra Götalandsregionen gör blir rätt.

Genom att utveckla metoder och stötta verksamheterna i deras behovsanalyser kan Västfastigheter och Västra Götalandsregionen satsa på att bygga rätt lokaler snarare än att bygga stort. Den metod som Västfastigheter testar nu kan minska lokalytan med omkring 25 procent. Samtidigt måste metoden kopplas till de behov som är kopplade framtidens vård och de förändrade behov som uppstår i samband med vårdens digitalisering.

– Som Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning vill vi skapa bra och funktionsbaserade lokaler för vården. De ska såklart tillfredsställa de behov som vården har, samtidigt som vi inte vill eller ska bygga större än vi behöver, säger Gabriella Graf.

Publicerad: