Nya parkeringsavgifter 2018

I oktober beslutade regionstyrelsen om nya avgifter på besöks- och personalparkeringar för 2018. Nu införs de nya parkeringsavgifterna.

Det här innebär beslutet

Besöksparkering

  • Avgifterna för besöksparkeringar förändras inte.

Personalparkering

  • För parkeringar i Göteborg och Borås finns ett marknadsvärde. Där anpassas avgiften till marknadsvärdet för att undvika förmånsbeskattning för personal.
  • På platser där det finns avgiftsbelagda parkeringsplatser i närområdet eller en risk att platserna används av andra än Västra Götalandsregionens personal tas en enhetlig avgift ut.
  • Sjukhus inom samma sjukhusgrupp får lika avgifter för att underlätta för personal att röra sig mellan sjukhusen. Undantag är Angereds Närsjukhus och SÄS Skene som tillhör en annan zon inom respektive sjukhusgrupp.
  • Det blir två olika tillstånd att välja mellan, dygnstillstånd samt natt- och helgtillstånd, efter önskemål från verksamheterna. Dagtillståndet tas bort.

Så fattas beslutet

Regionstyrelsen ska årligen fastställa avgifterna för besöks- och personalparkering för kommande år. Koncernkontoret har tagit fram det förslag på parkeringsavgifter för 2018 som regionstyrelsen fattat beslut på.

Därför tas en avgift ut

  • Enligt beslut av regionstyrelsen ska kostnader för parkering finansieras av parkeringsavgifterna. Avgiften används till bland annat drift, underhåll och bevakning.
  • Förmånsbeskattning av personal ska undvikas. Där ett marknadsvärde finns ska avgiften anpassas för att följa Skatteverkets regler.

Kontakt

vastfastigheter.kundtjanst@vgregion.se 010-441 35 00

Senast uppdaterad: 2018-03-19 16:27