Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nya riktlinjer för fysisk tillgänglighet

Nu finns nya, reviderade riktlinjer för fysisk tillgänglighet. Riktlinjerna berättar om vilka som är ansvariga för tillgängligheten och användbarheten både inomhus och utomhus och när riktlinjer och standarder ska användas. I revideringen av de nya riktlinjerna har förtydliganden och tillägg gjorts med fokus på att skapa bättre förutsättningar för att kunna tillgodose tillgänglighetskrav.

Bland annat har förtydliganden gjorts kring hantering av avsteg. Nya skisser har tagits fram för att visualisera hur miljöer ska utformas. Det finns skisser för hur rullstolswc+ (extra stor toalett med brits och lift), rullstolswc samt övrig toalett ska se ut samt vilken utrustning som ska finnas på plats. Dessa kan användas vid upphandling. Det finns en bilaga som anger vad som är reviderat i 2018 års version av riktlinjerna.

Exempel på platser att göra tillgängliga, och som riktlinjerna ger anvisningar om, är:

  • Angöringsplatser samt parkeringsplatser för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade
  • Gångvägar mellan angöringsplatser, parkeringar och entréer
  • Dörrar och öppningar till och i byggnader
  • Toaletter
  • Hissar, trappor och ramper
  • Restauranger
  • Uteplatser
  • Konferensrum

Enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har alla rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället på lika villkor. Det handlar om att skapa ett samhälle med full delaktighet och att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

I Västra Götalandsregionen arbetar vi för att människor ska kunna utbilda sig, arbeta, uppsöka vårdverksamheter, utöva kultur, ja att vara delaktiga i samhället. För Västfastigheter innebär det att våra lokaler och utemiljöer är användbara för så många som möjligt.

Här hittar du riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet.
Revideringar i 2018 års version av riktlinjerna

 

Senast uppdaterad: 2020-05-26 14:04