Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nya riktlinjer för konstinköp ger trygghet och tydlighet

Har du varit på ett sjukhus i Västra Götalandsregionen har du troligtvis sett konstnärliga gestaltningar av olika slag i och utanför sjukhuset men har du någonsin funderat på hur konsten köps in?

Ansvaret för konsten i Västra Götalandsregionen har regionens konstenhet. Arbetet går till så att Västfastigheter, som är den förvaltning som konstenheten finns under, får olika konstuppdrag från verksamheterna på sjukhusen. Detta sker oftast när nya sjukhus ska byggas eller byggas om. En konstkonsulent från konstenheten ansvarar sedan för att leda uppdraget med att bland annat att ta reda på vilken konst som kan passa.

Västra Götalandsregionen äger idag inte mindre än cirka 63 000 verk som konstenheten ansvarar för!

Var får konst köpas?

Uppdraget till konstenheten anger att konst ska köpas in i Västra Götaland och i övriga landet men även internationellt. De kostnadsmässigt största konstinköpen görs enligt lagen om offentlig upphandling som inte tillåter geografiska begränsningar när det gäller vem som får lägga anbud. Merparten av konstprojekten köps, trots det, från konstnärer i Västra Götaland.

Då intresset är stort bland gallerier och konstnärer för hur man kan lämna anbud i upphandlingar och hur inköpen går till så har nya riktlinjer tagits fram och beslutats i fastighetsnämnden. Riktlinjerna visar bland annat hur konst köps in och hur mandatet för konstenheten ser ut.

Vad är nytt med riktlinjerna?

- ­Nu har vi enkla regler för hur vi hanterar konstinköp som vi kan kommunicera ut till konstnärer och gallerier som är intresserade att sälja konst till Västra Götalandsregionens olika verksamheter. Riktlinjerna är även bra att känna till för konstnärer som är intresserade av våra uppdrag, säger en nöjd Richard Sangwill som är konstenhetens chef.

Richard Sangwill, chef för konstenheten framför en tavla.

Richard bredvid en akrylmålning på duk av Jan Olof Bengtsson 2012.

- Även om det fungerade tillfredsställande redan tidigare så känns de nya riktlinjerna tydligare och tryggare för mig och mina medarbetare. Det har exempelvis varit ett stort ansvar för mig som enhetschef att sörja för de större inköpen samtidigt som det är skönt att kunna säga att detta har skett utan att revisorerna har haft några anmärkningar på inköp som har gjorts.

Avlastande förankring och ett konstråd

Richard Sangwill berättar om det nya med riktlinjerna: 

- Det känns som en avlastning med den nya rutinen som innebär att en tydligare förankring sker av de större konstinköpen. Jag kan förstå vissa tidigare spekulationer kring varför konst exempelvis köps på gallerier utanför Göteborg men frågorna beror uppenbart på att man inte har förstått vårt uppdrag. Förhoppningsvis blir allt tydligare även för en utomstående nu.

- Dessutom ingår det i riktlinjerna att vi nu har ett konstråd, vilket är något som jag och mina medarbetare har efterfrågat, som möjliggör en fördjupad diskussion om hur och var våra inköp sker. Detta är jätteviktigt med tanke på att vi idag köper in så mycket konst i Göteborg, samtidigt som vi ska följa konstutvecklingen i hela Västra Götalandsregionen - och i riket för övrigt.

Mer information

Fastighetsnämndens riktlinjer för konstinköp

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:19