Personalparkeringen P3 Östra sjukhuset är omskyltad – en del av ytan nu tillgänglig för besökare

Byggarbeten pågår vid parkeringen närmast huvudentrén vid Östra sjukhuset och besökare är i behov av parkeringsplatser. Nu är en del av parkeringsområdet P3 tillgängligt för besökare.

På personalparkeringsområdet P3 har en del av p-platserna skyltats om till besöksparkeringar. Området är nu tillgängligt för både personal och besökare, det vill säga personalparkering och besöksparkering inom samma område. Skyltning är på plats och personal med p-tillstånd kan även parkera på besöksparkeringarna under tidsintervallet 13-08 vardagar samt dygnet runt på helger. Övrig tid, innan klockan 13 och efter klockan 08 — är besöksplatserna endast för besökare.


Läs mer information och se bild över parkeringsområdet


Senast uppdaterad: 2019-04-05 13:47