Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Positiva trender i 2019 års miljöredovisning

Publicerad:
Telefon som visar Västfastigheters miljöredovisning

Giftfri miljö, låg klimatpåverkan och en effektiv resursanvändning är tre fokusområden som följs upp i 2019 års miljöredovisning. Vilka val av byggvaror vi gör, vilka energislag och vilka energimängder vi använder har visat sig vara de enskilt största faktorerna för Västfastigheters miljö- och klimatpåverkan.

Generellt kan vi konstatera att vi på Västfastigheter är bra på att leva upp till de krav som vi ställer på oss själva i miljöfrågor. Ett antal fastigheter har certifierats som miljöbyggnad, fler projekt registrerar sina byggvaror i Byggvarubedömningen och kemikaliehanteringen i driftverksamheten är bättre. Under året minskade också utsläppen av klimatpåverkande gaser. För att nå Västra Götalandsregionens tuffa klimatmål är det fortsatt nödvändigt med kraftfulla insatser för att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser, inte minst vad gäller den indirekta klimatpåverkan som genereras i samband med byggnation.

Uppföljningen av vår resursanvändning har gjorts genom att registrera mängd producerad solenergi, energiförbrukning och energieffektivitet i fastigheter samt återvinningsgrad av byggavfall. Årets resultat visar att uppsatta färdriktningar följs. De senaste åren har mer uppmärksamhet riktats mot att materialval, återvinning och avfall har stor betydelse för resursanvändningen. Som en följd av detta har vi deltagit i Återbruk i Väst, ett projekt som syftar till att främja cirkulära produktflöden där målet är att skala upp återbruk av byggvaror i industriell skala.

Vill du veta mer om Västfastigheters miljöarbete finns 2019 års miljöredovisning att läsa här.

Publicerad: