Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Renovering och modernisering i full gång på NÄL i Trollhättan

Publicerad: Uppdaterad:
Byggtält och byggkran vid stor fastighet.

Västfastigheter har ett flertal fastighetsutvecklingsprojekt igång på NÄL, Norra Älvsborgs Länssjukhus, i Trollhättan. Neonatal byggs ut, operationslokalerna moderniseras och byggs om och taket renoveras.

– Det är både spännande och utmanande att det händer så mycket samtidigt på en relativt begränsad yta, säger Zumra Boskovic, som är Västfastigheters huvudförvaltare på NÄL.

NÄL byggdes i mitten av 1980-talet och börjar bli slitet. En del av byggmaterialen börjar nå slutet av sin livslängd och det märks i fastigheten som bland annat drabbats av fuktskador.

Planeringen av en större takrenovering inleddes år 2020, bland annat utvärderades olika lösningar med fokus på hållbarhet, livslängd, kostnad. Valet föll på en lösning som är robust och lever upp till gällande fuktsäkerhetskrav. Takrenoveringarna startade år 2020 med ett pilotprojekt för att kunna utvärdera såväl den valda metoden som påverkan på verksamheten.

Med utgångspunkt i erfarenheterna från detta fortsätter takrenoveringen successivt. Varje etapp delas in i mindre delar för att minimera störningarna för verksamheterna.

– I ett skede av renoveringen luktar det starkt av asfalt, något som verksamheten har reagerat en del på, men det är en helt ofarlig lukt, säger Zumra Boskovic.

Renovering av operationsavdelningar

Ett annat större projekt är renoveringen av operationsavdelningarna. Ortopedkorridoren är redan gjord (färdigställd år 2015), arbetet med gynekologi är påbörjad och planeringen inför operation kirurgi är i full gång.

– Vi kommer att ställa upp operationsmoduler i anslutning till sjukhuset under renoveringen så att verksamheten kan bedrivas på ett bra sätt medan lokalerna är evakuerade, säger Zumra Boskovic.

2018 påbörjades ett om- och tillbyggnadsprojekt för att skapa bättre förutsättningar för vården av för tidigt födda barn på NÄL. Projektet är indelat i två delar. I den första etappen som nu står klar, utfördes en tillbyggnad till neonatals lokaler och i etapp två byggs nuvarande neonatalavdelning om.

Snart startar solcellsanläggningen

Ett lite annorlunda projekt som Västfastigheter arbetat med på NÄL är den stora solcellsanläggning som byggts vid den norra infarten till sjukhuset. Den är 9000 kvadratmeter och beräknas kunna producera cirka 1,38 GWh elenergi per år.

Om den producerade elen skulle användas till att ladda en elbil så skulle denna kunna köra totalt 204 varv runt jorden på ett år på enbart solenergi. Alternativt skulle elen räcka till att värma upp 138 eluppvärmda villor. Solcellsanläggningen startas upp under våren 2021.

Publicerad: