Så här sätts internhyran för lokaler inom Västra Götalandsregionen

För att göra det enklare för våra hyresgäster att förstå hur hyreskostnaden sätts så har vi tagit fram en folder. Innehållet bygger på det uppdrag vi ha från regionstyrelsen när det gäller internhyror och försöker beskriva hyressättningen på ett enkelt sätt.

Läs foldern om internhyran här

Kontakt

Övergripande frågor om hyressättning:
Dan Bäckström
dan.backstrom@vgregion.se 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:19