Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Snart dags för upphandling inför nya växthus och besökscentrum i Göteborgs botaniska trädgård

Publicerad:
Gestaltningsbild botaniska trädgården

Nya växthus med besökscentrum ska byggas för att säkra Botaniskas unika växtsamlingar och stärka trädgården som besöksmål året runt. Inom kort publiceras upphandlingen för projektet.

besökscentrum. Projektet kommer att stärka Botaniska som besöksmål och säkra trädgårdens unika växtsamlingar över tid samtidigt som tillgänglighet, arbetsmiljö och energieffektivitet förbättras.

Göteborgs botaniska trädgård ingår i riksintresset för kulturmiljövård och i Göteborg Stads bevarandeprogram. Botaniska och byggnaderna har ett högt kulturhistoriskt värde där trädgårdens topografi och växtlighet är överordnad.

I Botaniskas uppdrag ingår att ha en hög standard på växtsamlingarna och sprida kunskap om biologisk mångfald. I detta arbete är ett väl fungerande växthus med besökscentrum en avgörande faktor. Det ger en möjlighet att förmedla kunskap till besökare i alla åldrar och med olika behov. Framtida växthus kommer också bidra till att ytterligare utveckla den framstående position trädgården har  inom forskning, folkbildning och som en del av besöksnäringen i regionen.

Växthusen och besökscentrum uppförs i tre etapper. Etapp 1 består av ett mindre växthus och en lökträdgård och byggs just. Etapp 2 och 3 består av nya växthus och besökscentrum och omfattar 6600 kvadratmeter varav cirka 2800 kvadratmeter är växthus. Rivning av befintliga växthus utgör en del i projektet. Förfrågningsunderlaget kommer att publiceras i Mercell Tendsign i vecka 41.  Tilldelning planeras i januari 2023 med byggstart senare under året.  

I entreprenaden ingår bland annat avancerad växthusteknik som till exempel klimatdator som styr rullvävar, ventilationsluckor, assimilationsbelysning och befuktning för att rätt klimat ska kunna upprätthållas i de olika växthusen året runt.

Även markarbeten med stenläggningar, slänter, trappor och stödmurar. Topografin och tillgänglighet medför vissa utmaningar och det kommer vara viktigt med en noggrann planering av logistik och transporter.

Entreprenadformen är totalentreprenad och förfrågningsunderlag planeras att annonseras i Mercell TendSign i vecka 41. Sista anbudsdag planeras runt årsskiftet. En nära samverkan med Botaniska kommer att krävas för att genomföra projektet.

Läs förhandsannonseringen i Mercell TendSign

Publicerad: