Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Trygghetsvandring på Dalslands sjukhus

I februari genomfördes en trygghetsvandring på Dalslands sjukhus. Syftet med trygghetsvandringen var att identifiera problem och skapa förutsättningar för tillgängliga och säkra miljöer för verksamhet, personal och besökare.

Trygghetsvandringar genomförs regelbundet på Västra Götalandsregionens sjukhustomter. I trygghetsvandringen på Dalslands sjukhus deltog bland andra personal från sjukhuset och campus, förvaltare, säkerhetssamordnare och företrädare från tillgänglighetsenheten. Syftet är att fånga upp så många aspekter som möjligt som till exempel genusperspektiv, olika åldrar, etnicitet, olika livssituationer och funktionsnedsättning.

Bidrar till framtida planering av miljön
—Vi var två grupper som gick en slinga på området. Vi tittade bland annat på entrémiljön, hållplatserna, gångvägar, godsmottagning och de olika personalentréer som finns, säger Jesper Kropp Axelsson, teknisk förvaltare utemiljö och ansvarig för att genomföra trygghetsvandringar.

Ledordet för trygghetsvandringen kan sammanfattas i delaktighet, att tillvarata allas olika förutsättningar och utifrån det identifiera individens unika upplevelse kring tillgängligheten och dess känsla av trygghet. Dessa upplevelser kan bidra till den framtida planeringen av tomten samt ge kunskap om vad och vilka platser som upplevs otillgängliga eller otrygga.

Tillfredsställande miljö
Efter avslutad vandring sammanfattade grupperna sina tankar och konstaterade att utemiljön runt Dalslands sjukhus är tillfredställande ur ett vistelseperspektiv med fina vägbanor, generellt goda siktfält, bra belysning och väl underhållna miljöer.

Gruppen påträffade en del åtgärdsbehov främst kopplat till skyltning till och från busshållplats och målpunkter. Tomten är väldigt kuperad vilket är utmanande ur ett tillgänglighetsperspektiv och det är svårt att ta sig från busshållplatsen. Det finns en otydlighet i trafikflöden framför huvudentrén och det finns det en rökkur på tomten vilket inte är förenligt med Västra Götalandsregionens riktlinjer om rökfria sjukhusområden.

Enkät till personal på Dalslands sjukhus
I anslutning till trygghetsvandringen skickas en enkät om upplevelsen av utemiljön ut till deltagarna i trygghetsvandringen samt till personal på Dalslands sjukhus. Resultaten kommer att komplettera kunskapen om utemiljön och hur den kan utvecklas i framtiden.

Arbetar du på Dalslands sjukhus eller vistas i miljön runt sjukhuset? Fyll gärna i enkäten om hur du upplever miljön.

Enkät om utemiljön vid Dalslands sjukhus

Rapport om trygghetsvandring vid Dalslands sjukhus