Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Trygghetsvandring på Mariestads sjukhus

I mars genomfördes en trygghetsvandring på Mariestads sjukhus. Syftet med trygghetsvandringen var att identifiera problem och skapa förutsättningar för tillgängliga, säkra miljöer för verksamhet, personal och besökare.

Trygghetsvandringar genomförs regelbundet på Västra Götalandsregionens sjukhustomter och i mars var det dags för Mariestads sjukhus. Deltog gjorde planeringsledare, HR-strateg, säkerhetssamordnare och fastighetsförvaltare. Även representanter från teknisk förvaltning för utemiljö, driftorganisation, parkeringsenheten och tillgänglighetsenheten deltog. Representanter från Polisen, Mariestads kommun och fastighetsförvaltning samt patientrepresentanter deltog också.

Syftet är att fånga upp så många aspekter som möjligt som till exempel genusperspektiv, olika åldrar, etnicitet, olika livssituationer och funktionsnedsättning.

- Vi gick en slinga på området och tittade bland annat på entrémiljön, utemiljön, lekplatsen, gångvägar, godsmottagning och de olika personalentréer som finns, säger Jesper Kropp Axelsson, teknisk förvaltare utemiljö och ansvarig för att genomföra trygghetsvandringar.

Ledordet för trygghetsvandringen kan sammanfattas i delaktighet, att tillvarata allas olika förutsättningar och utifrån det identifiera individens unika upplevelse kring tillgängligheten och dess känsla av trygghet. Dessa upplevelser kan bidra till den framtida planeringen av tomten samt ge kunskap om vad och vilka platser som upplevs otillgängliga eller otrygga.

Efter avslutad vandring sammanfattade grupperna sina tankar och konstaterade att samordning med kommunen behövs för att knyta an sjukhusområdet mot intilliggande gång- och cykelstråk. Det finns ett behov av ökad belysning för att undvika mörka ytor.

Lekplatsen är mycket populär och det finns ett behov av gräsytor för att skapa attraktiva vistelseytor för personal och besökare.

I anslutning till trygghetsvandringen skickas en enkät om upplevelsen av utemiljön ut till deltagarna i trygghetsvandringen samt till personal på Mariestads sjukhus. Resultaten kommer att komplettera kunskapen om utemiljön och hur den kan utvecklas i framtiden.

Läs hela rapporten från trygghetsvandringen här

Arbetar du på Mariestads sjukhus eller vistas du i området? Fyll gärna i vår enkät om hur du upplever miljön.

Här hittar du enkäten om miljön vid Mariestads sjukhus