Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Trygghetsvandring på Östra sjukhuset i Göteborg

Publicerad:
En mörk men upplyst entrémiljö

När dagen var som kortast och mörkret sänkt sig över Östra sjukhuset i Göteborg var det dags att genomföra en trygghetsvandring. 17 personer gav sig ut på en kvällspromenad för att identifiera problem och skapa förutsättning för att utveckla trygga miljöer kring sjukhuset.

Under vandringen på östratomten deltog bland annat företrädare från verksamheter, fastighetsförvaltare, driftspersonal, boende i området, polis och två ungdomar från ungdomsrådet*.

– Det är viktigt för en trygghetsvandring att ha en grupp av deltagare som kan bidra med många olika perspektiv och det fick vi verkligen till den här gången, säger Jesper Kropp Axelsson, teknisk förvaltare utemiljö och ansvarig för trygghetsvandingen.

Deltagarna delades upp i två grupper som gick en slinga runt sjukhustomten för att bland annat titta på tillgänglighet, trygghet, säkerhet och förbättringsmöjligheter. Efter vandringen samlades grupperna för att reflektera tillsammans.

– Flera personer konstaterade att det är svårt att hitta en balans mellan att upprätthålla trivsamma och tillgängliga miljöer samtidigt som det pågår många byggprojekt på tomten, men att det är viktigt att arbeta med miljöerna trots det eftersom byggnationerna pågår under väldigt lång tid, säger Jesper Kropp Axelsson.

Josephine Halldén Isaksson, teknisk förvaltare utemiljö, reflekterade över vikten att tänka på att många tillbringar så mycket tid på området.

– En av ungdomarna från ungdomsrådet sa ungefär ”här har jag bott av och till under hela min uppväxt.” Hen har bott här. Växt upp här. Har många av sina barndomsminnen från den plats som vi ansvarar för. Våra sjukhusområden är inte bara en plats – det är ett hem för människor i väldigt utsatta positioner. Det kommer jag bära med mig framöver, konstaterar hon.

En orsak till att trygghetsvandringar görs under den mörka årstiden är att få möjlighet att uppleva hur belysningen fungerar. Här framhöll verksamhetens representanter att flera av de synpunkter på belysningen som noterades under trygghetsvandringen 2018 nu är åtgärdade.

Generellt upplevs utemiljön på Östra sjukhuset som relativt trygg, men att det finns utmaningar på grund av de stora byggprojekt som pågår på området. Det kommer kräva en fortsatt god dialog mellan projekt, förvaltning och verksamhet inom detta arbete för att kunna tillgodose en tillgänglig och trygg miljö för såväl personal som besökare.

– Men vi kunde också se att många byggstråk arbetat aktivt med belysning och att många staket har fått belysning vilket ger en trygg känsla även om det är lite knöligt att gå och röra sig på området ibland, säger Jesper Kropp Axelsson

I anslutning till trygghetsvandringen skickas en enkät om upplevelsen av utemiljön ut till deltagarna i trygghetsvandringen samt till personal på Östra sjukhuset. Resultaten kommer att komplettera kunskapen om utemiljön och hur den kan utvecklas i framtiden.

* Ungdomsrådet består av ledare och barn/ungdomar som också är patienter, och arbetar med frågor där barn- och ungdomsperspektivet behöver beaktas.

Läs gärna rapporten från trygghetsvandringen

Publicerad: