Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Trygghetsvandring vid Uddevalla sjukhus

En rapport från trygghetsvandringen vid Uddevalla sjukhus visar på en trevlig grönskande miljö samtidigt som fastigheten har flera åtgärdsbehov kopplat till belysning och markbeläggning. Trygghetsvandringen genomfördes i februari.

Trygghetsvandringar genomförs regelbundet vid Västra Götalandsregionens sjukhustomter. Syftet är att identifiera problem och skapa förutsättningar för tillgängliga och säkra miljöer för verksamhet, personal och besökare.

Samordning med kommunen behövs
I vandringen vid Uddevalla sjukhus deltog bland andra personal från sjukhuset, förvaltare, säkerhetssamordnare, miljösamordnare och företrädare från tillgänglighetsenheten. Deltog gjorde även en representant från Polismyndigheten.

Efter avslutad trygghetsvandring konstateras att samordning med kommunen behövs för att knyta an sjukhusområdet till intilliggande stadsmiljö och rörelsestråk. Gångtunneln ned mot centrum upplevs som en otrygg passage och är en nödvändig förbättringsåtgärd. Återställning av den parkmiljö som tidigare funnits lyfts fram som viktiga behov för personal och besökare. Även utveckling av en park i form av lekytor och promenadsstigar lyfts fram.

Det finns ett behov av fler vistelseytor och sittbänkar vid sjukhustomten. Baksidan av sjukhuset upplevs som ödslig med bättre belysning som en förbättringsåtgärd.

Trygghetsskapande dialog
Polismyndigheten arbetar aktivt med trygghetsskapande dialog och kommunikation med medborgarna. Uddevalla sjukhus har ett centralt läge och angränsar till ett bostadsområde där polisen särskilt arbetar med trygghetsskapande åtgärder och veckovis uppföljning. Polismyndigheten ser positivt på initiativet med trygghetsvandringar.

De dialoger och det erfarenhetsutbytet som skett under vandringen framhålls som positivt. Gruppen konstaterade även att de renoveringsprojekt som utförts på tomten i stor utsträckning upplevs bidra till en ljusare och trevligare miljö.

Fyll gärna i enkäten om hur du upplever miljön
Arbetar du på Uddevalla sjukhus eller vistas i miljön runt sjukhuset? Fyll gärna i enkäten om hur du upplever miljön. 

Enkät om utemiljön vid Uddevalla sjukhus

Rapport från trygghetsvandring vid Uddevalla sjukhus i februari 2023