Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildning och kunskap inom fysisk tillgänglighet leder till förbättringar

Att avhjälpa och identifiera hinder inom Västra Götalandsregionens samtliga egna fastigheter är en uppgift som engagerar och ger resultat. Utbildning stärker kunskap och öppnar dörrar till insikt och förståelse. Tre halvdagarsutbildningar har nu genomförts och i mars 2019 gick det sista tillfället av stapeln vid Gullbergsvass i Göteborg.

När miljöer i fastigheter inte anpassas på rätt sätt uppstår problem för människor med funktionsnedsättning. Fysisk tillgänglighet handlar om att se över miljöer, identifiera hinder och se till att tillgänglighet uppnås.

Ett uppdrag med uppgift att förbättra

2016 påbörjades ett projekt inom VGR – Enkelt avhjälpta hinder (EAH). Västfastigheter fick som uppdrag att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar i Västra Götalandsregionens samtliga egenägda fastigheter. Ett enkelt avhjälpt hinder kan vara till exempel höga trösklar, tunga dörrar, felaktigt placerade dörröppnare och larmknappar, brister i kontrastmarkeringar eller utformning av toaletter. Med enkla medel kan åtgärder vidtas och förbättring ske.

Det sista utbildningstillfället av totalt tre genomfördes i mars

För att stärka kunskap och lära sig mer har en utbildning i reviderade riktlinjer för fysisk tillgänglighet tagits fram. Utbildningsdagen i mars var det sista utbildningstillfället av totalt tre som har genomförts. Syftet med utbildningen har varit att fokusera på vilka svårigheter som upptäckts under den tid som EAH-projektet har pågått (2016-2019), samt vad som har förändrats och förbättrats när det gäller den fysiska tillgängligheten. Innehållet handlade om riktlinjer och standarder, avstegshantering, utrymning, tillgänglighetsdatabasen (TD) samt EAH-projektet.

Utbildning med positiva omdömen

Ing-Mari Forsell, planeringsledare för Fysisk tillgänglighet inom Västfastigheter ansvarade för utbildningen i samarbete med Åsa Olsson, Marianne Salén, Bodil Lindahl, Ann-Marie Lindberg, Åsa Kågesson samt Erik Lönnroth och Jesper Nilsson.

Utbildningens deltagare kom från Västfastigheter, Närhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Folktandvården. Lokalplanerare, tekniska förvaltare, tillgänglighetskonsulter och inhyrda projektledare fanns bland de inbjudna. Extra värdefullt under den sista utbildningsdagen i mars var Erik Lönnroths och Jesper Nilssons medverkan. De berättade om sina egna erfarenheter med funktionsnedsättning samt svarade på frågor direkt från deltagarna, vilket visade sig vara ett uppskattat inslag.

Kunskap och riktlinjer – två viktiga hörnstenar

– Det behövs förståelse för människor med funktionshinder, förklarar Ing-Mari som har varit med och drivit EAH-projektet sedan starten 2016. Hur kan vardagen se ut rent praktiskt? Hur ser miljöerna ut? Det är viktigt att de framtagna riktlinjerna följs i byggprojekt samt hur vi ska planera för bästa resultat. Kunskap är jätteviktigt. Om riktlinjerna förbises kan konsekvenserna bli stora för de som har ett funktionshinder.

Sammanfattningsvis så fick utbildningen många positiva omdömen. 

Ett tillsynes litet hinder kan bli ett stort problem. Mindre åtgärder betyder mycket.

Att hantera en rullstol ger reflektioner

Hur är det att hantera och sitta i en rullstol, eller att förflytta sig med svåra synfel? För att få insikt i detta arrangerades i april i år ett ”prova-på-tillfälle”, som ett fristående arrangemang med anknytning till fysisk tillgänglighet. Tanken med insiktsövningen var att nå ut till de som jobbar med byggprojekt. Deltagarna fick prova att ta sig fram med rullstol och inse hur svårt det faktiskt är. Med hjälp av olika specialglasögon visades också olika synfel, för att få insikt i hur synskadade människor upplever tillvaron. Ing-Mari berättar:

– När man själv provar att ta sig fram i rullstol eller sätter på sig glasögon med olika synfel kommer verkligheten ikapp. Förståelsen ökar för hur svårt det är och hur viktigt det är med anpassade miljöer.

Tack vare EAH-projektet har mycket upptäckts och åtgärdats runt om i Västra Götalandsregionens egna fastigheter. Under 2019 når projektet sitt slut och Ing-Mari är optimistisk:

– Ett förbättringsarbete där människan är i fokus ger så enormt mycket tillbaka. Ytterligare insatser inom området fysisk tillgänglighet kan alltid fortsätta att utvecklas kontinuerligt – det är jag helt övertygad om.

 
Ing-Mari Forssell, Västfastigheter

 

I Sverige har ca 20 procent av befolkningen någon form av bestående funktionsnedsättning. Regionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet är ett samarbete mellan VGR, kommunerna och handikapporganisationerna som startade 2002.


Senast uppdaterad: 2019-05-09 09:50