Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vandring för ökad trygghet på Mölndals sjukhus

Upplyst cykelgarage

En kväll i mars arrangerade Västfastigheter en trygghetsvandring på Mölndals sjukhus. På det hela taget upplevdes miljön som trygg, med fina vägar och väl underhållna miljöer. – Vi upplevde att belysningen var relativt bra, men det är ändå där som vi ser att man kan behöva genomföra åtgärder, säger Jesper Kropp Axelsson, planeringsledare på Västfastigheter och ansvarig för trygghetsvandringen.

Som fastighetsägare har Västfastigheter inte bara ansvar för själva byggnaderna utan också för miljön runtomkring. En del i det arbetet handlar om att säkerställa att utemiljön upplevs som trygg och säker oavsett vem du är och när på dygnet du är ute och rör dig. Att göra trygghetsvandringar tillsammans med representanter för personal, verksamhet, fastighetsförvaltare, personer med kunskap om tillgänglighetsfrågor och barn är ett sätt att få in nya tankar och reflektioner kring miljön.

– Vi hade två grupper som gick en slinga på området och dokumenterade de saker som vi reagerade på. Det handlade till exempel om hur sittklossar var placerade framför entrén, när lampor tänds, belysning på skyltar, ojämn markbeläggning, behov av fasadbelysning och insynsskydd samt en del platser med fallrisk som behöver åtgärdas så snart som möjligt, säger Jesper.

Resultatet av trygghetsvandringen på Mölndals sjukhus sammanställs i en rapport som tas med i Västfastigheters planering inför kommande åtgärder där syftet är att framföra utvecklings- och förbättringsförslag till fastighetsförvaltningen. Den kompletteras även med en enkät om hälsofrämjande kvaliteter i utemiljö som skickas till anställda på Mölndals sjukhus.

– Genom att genomföra en trygghetsvandring får vi till oss kunskap från dem som faktiskt befinner sig på våra tomter i vardagen. Det är väldigt viktigt att deras upplevelser är en del av vårt underlag när vi gör vår underhållsplanering och planerar för kommande investeringsbehov, säger Jesper.

 

Är du nyfiken finns hela rapporten att läsa här!

Är du anställd på Mölndals sjukhus – svara gärna på frågorna i enkäten kring hälsofrämjande kvalitéer i utemiljön