Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vandring för ökad trygghet på NÄL

Publicerad:
Entré till näl i mörker

När vårljuset kommer är det svårt att minnas hur mörkt och murrigt det kan vara en kulen novemberkväll. För att förbättra tryggheten kring våra fastigheter arbetar Västfastigheter därför med trygghetsvandringar. I mars var det dags för NÄL i Trollhättan.

Sedan i höstas har Västfastigheter genomfört tre trygghetsvandringar på olika tomter. Jesper Kropp Axelsson, planeringsledare på Västfastigheter och ansvarig för trygghetsvandringen, konstaterar att samtliga har varit väldigt bra och varit uppskattade både av de som medverkat och av de inbjudna som av olika skäl inte kunnat medverka och i efterhand tagit del av rapporten.

– Målsättningarna med trygghetsvandringarna är att identifiera problem och skapa förutsättningar för tillgängliga, säkra miljöer för verksamhet, personal och besökare, förklarar Jesper.

Under trygghetsvandringen på NÄL deltog personer från verksamheten, flera olika ansvarsområden från Västfastigheter samt representanter från Trollhättans stad och två fältassistenter. Dessutom medverkade en representant för patienter och barn.

– Vi delade upp oss i två grupper och gick en slinga runt sjukhuset. När vi sammanfattade våra reflektioner kunde vi konstatera att det finns ett behov av bättre hänvisningsskyltning, att skapa tydligare gångstråk samt att skapa en jämnare belysning.

Ett åtgärdsbehov som sticker ut för båda grupperna är placeringen av sprututbytet i relation till intilliggande barn- och ungdomsmottagningar och samutnyttjandet av innergården med dess lekplats från dessa båda verksamheters sida. Här finns ett stort behov av samordning mellan verksamheter och fastighetsförvaltning för att få till en bättre lösning.

Resultatet av trygghetsvandringen på NÄL sammanställs i en rapport som tas med i Västfastigheters planering inför kommande åtgärder där syftet är att framföra utvecklings- och förbättringsförslag till fastighetsförvaltningen. Den kompletteras även med en enkät om hälsofrämjande kvaliteter i utemiljö som skickas till anställda på NÄL.

– Det känns bra att vi hann med att göra en trygghetsvandring på NÄL under den mörka årstiden. Nu vet vi mer om hur utemiljön upplevs när det är mörkt och det känns ändå som att deltagarna upplevde att det var en relativ trygg och trivsam miljö där vi genom ett aktivt underhållsarbete bidrar till en trevlig känsla. 

Denna rapport tillsammans med ovan enkätsammanställning kommer att överlämnas till fastighetsförvaltningen för NÄL som ett underlag att ta med sig i sin kommande underhålls- och investeringsplanering.

Rapporten om trygghetsvandringen finns att läsa som pdf.

Är du anställd på NÄL – svara gärna på frågorna i enkäten kring hälsofrämjande kvalitéer i utemiljön.

Publicerad: