Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vi stärker vår krisledningsförmåga

Sedan våren 2015 har Västfastigheters tjänsteman i beredskap (VF-TiB) varit kontaktperson och samverkansresurs gentemot övriga Västra Götalandsregionen i händelse av en olycka eller kris. VF-TiB har hanterat över hundra olika händelser och vid några av dessa har det krävts en större organisation för att hantera uppkomna problem.

Utbildning för vår krisledningsgrupp för att ge oss ökad trygghet och säkerhet inför framtiden.

Den organisation som finns för att hantera större händelser är Västfastigheters krisledning som nu har tagit nästa steg för att stärka sin krishanteringsförmågan. Krisledningsgruppen hanterar händelser som påverkar den egna verksamheten och den kan även ha som uppgift att ge stöd till Västra Götalandsregionens sjukhus.

- Att inte ha en mycket väl fungerande krisledningsgrupp vore i sig en katastrof för en förvaltning som vår, där vi ansvarar för Sveriges största arbetsgivares alla fastigheter. I de byggnader som vi förvaltar och sköter driften i, ges i första hand sjukvård till Västra Götalands alla invånare - och denna verksamhet måste kunna flyta på så ostörd som möjligt, säger Lars Janson, fastighetsdirektör på Västfastigheter.

Många roller och på flera platser

I Västfastigheters krisledningsgrupp finns vissa kompetenser alltid med i arbetet och ofta behöver krisledningsgruppen kompletteras med fler roller, beroende på vilken händelse som har inträffat. Deltagarna är geografiskt utspridda över Västra Götaland för att krisledningen snabbt ska kunna upprättas lokalt.

Under ledning av Pontus Rotter och Josef Sörensson från Västra Götalandsregionens enhet Säkerhet och beredskap, lades grunden för Västfastigheters stärkta stabsarbete under en heldag i februari. Under året sker ytterligare utbildningar för olika roller och hela krisledningsgruppen kommer att delta i övningar, både enskilt och i samverkan med övriga Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Dokumentation och planering

Staffan Bengtsson, säkerhetssamordnare
staffan.bengtsson@vgregion.se
070-082 42 85

Kjell Larsson, säkerhetssamordnare
kjell.larsson@vgregion.se
070-836 22 34 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:19