Diarium

I diariet kan du söka efter brev, ansökningshandlingar och offerter med mera som skickats till Västra Götalandsregionen.

Du kan också söka bland dokument och handlingar som vi själva har skapat till exempel brevsvar, offertsvar, rapporter och protokoll.

Sök i diariet

Gemensam kontakt

regionenshus@vanersborg.se

Adress

Diariet Regionens Hus
462 80 Vänersborg

Sarah Berg

Registrator
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-11-30 15:49