Fakturaadress

Elektronisk fakturering

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard. Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem.

Unika faktureringsadresser

Varje förvaltning inom Västra Götalandsregionen har en egen reskontra och därmed en egen GLN-adress för fakturering. Det är detta GLN du uppger vid fakturering till VGR.

VGR har organisationsnummer 232100–0131 till samtliga förvaltningar.

Fastighet, stöd och service:s GLN-adress

GLN 7350003379362

PEPPOL- ID: 0088:7350003379362

Frågor angående e-fakturor kontakta:
marknadsplatsen.support@vgregion.se

Pappersfakturor

Pappersfakturor tillåts enbart i undantagsfall i och med lagen om elektronisk fakturering. Västra Götalandsregionen skannar och verifierar alla fakturor och det är därför viktigt att du anger korrekta fakturaadresser. Viktigt att notera är att en faktura via e-post och i PDF-format inte räknas som en elektronisk faktura.

Fastighet, stöd och service:s adress för pappersfaktura

Fastighet, stöd och service Västra Götalandsregionen
FE 956 
405 83 Göteborg

Pappersfakturan ska märkas med beställarens id.

E-postadress för fakturor i PDF-format:
rns.faktura.780.VF@vgregion.se

En faktura inklusive bilagor per e-post.
Fakturanummer ska framgå i e-post.
Fakturan ska märkas med beställarens id.