Styrande dokument

Här hittar du styrande dokument som berör vår verksamhet.

Verksamhetsplan 2018-2020

Detaljbudget 2018

Årsredovisning 2017

Styrande dokument i Västra Götalandsregionen

Vi är en förvaltning  i Västra Götalandsregionen och styrs även av de dokument som är beslutade av regionfullmäktige eller regionstyrelsen. Information om dem hittar du på deras webbplats.

Styrande dokument i Västra Götalandsregionen

Senast uppdaterad: 2018-04-30 14:37