Projektnyhetsbrev Göteborgs botaniska trädgård

På denna sida kan du läsa nyhetsbrevet "Projektnyheter Göteborgs botaniska trädgård". I nyhetsbrevet presenteras de pågående projekten och deras påverkan på omgivningen.