Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information - Litiumjonbatterier

Utifrån beslut taget av Regionstyrelsen (RS) den 14 oktober 2022 kring hantering av Litiumjonbatterier i VGR lokaler har VF fått i uppdrag att säkerställa att förvaring av dessa batterier sker på ett brandsäkert sätt på särskilda anvisade platser.

Förvaring av Litiumjonbatterier får endast ske:

• genom att batteriet lämnas kvar i cykeln/fordonet
• i brandsäkra skåp på platser som anpassats för ändamålet
• i obrännbara omklädningsskåp som är placerade i egen brandcell som inte    är i direkt anslutning till en verksamhet

Vidare får laddning av litiumjonbatterier endast ske i särskilda skåp och på platser som anpassats för ändamålet.

 

Nuläge
Västfastigheter arbetar just nu med att kartlägga och skapa platser där skyltning för förvaring och/eller laddning av litiumjonbatterier kan ske. Det arbetas även med att tillskapa möjligheter för utbyggnad av brandsäkra cykelförvaringar, samt förvarings- och laddningsmöjligheter av litiumjonbatterier.

Detta arbete påbörjades redan under sommaren 2022 där VF i samarbete med regionutvecklings-nämnden har installerat 168 laddfack och har en vidare, redan påbörjad, plan om installation av ytterligare 128 laddfack vid våra sjukhus-, naturbruks- och folkhögskolefastigheter.

En fortsättning och vidareutveckling av det arbetet sker nu i enlighet med RS beslut.

 

VF arbetar även med att ta fram ett underlag avseende förvaring och laddning av litiumjonbatterier hos externa hyresvärdar för lokaler som disponeras av Västra Götalandsregionens verksamheter. Detta underlag kommer delges verksamheterna via våra externa fastighetsförvaltare när detta är framtaget.

Under hösten har VF färdigställt en förstudie kring säker cykelparkering och laddning av cykelbatterier som ligger uppe för beslut hos RS. Implementering av åtgärder enligt denna förstudie kommer ske parallellt med ovan beskrivna arbete utefter eventuella genomförandebeslut per fastighet.

 

Länk till beslut - Hitta i diariet (vgregion.se)

 

Senast uppdaterad: 2022-11-11 14:06