Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Frågor och svar om fri parkering

Frågor & svar med anledning av beslut om fri parkering för personal vid sjukhusen i VGR. Uppdaterat 2021-09-28

Behöver jag hämta ett nytt kostnadsfritt p-tillstånd nu när tiden för fri personalparkering förlängs?

Ja, har du tidigare hämtat hem ett tillstånd giltigt fram till 30 september behöver du hämta hem ett nytt med giltighetstid fram till 31 december 2021.

Information kring systemet för dig som är ny användare.

Vilka p-platser omfattas av beslutet?

Alla p-platser vid sjukhusen i Västra Götaland där personalparkeringen förvaltas av VGR genom Västfastigheter. För mer information: vastfastigheter.se/parkering

Varför har detta beslut fattats?

Det är ett politiskt beslut som har fattas av Regionstyrelsen med anledning av den pågående pandemin.

För vem gäller beslutet om fri parkering? 

Personal som arbetar vid regionens sjukhus.

Hur går jag tillväga för att parkera kostnadsfritt med covid-19-tillståndet?

Tillståndet hämtas hem på samma sätt som du vanligtvis köper ditt tillstånd i Parkera VGR. Har du tidigare hämtat hem ett tillstånd giltigt fram till 30 juni behöver du hämta hem ett nytt med giltighetstid fram till 31 december 2021.

Information kring systemet för dig som är ny användare.

Hur länge gäller beslutet om fri parkering?

Den tillfälliga prissänkningen gäller perioden 30 september till och med 31 december 2021 dygnet runt.

Jag har köpt ett tillstånd i april 2020, kommer det återbetalas?

Nej, beslutet gäller fri parkering från 16 april klockan 10:00 då beslutet effektuerades och innefattar inte tillstånd köpta före detta datum.

Jag har köpt ett tillstånd med automatisk förnyelse eller jag har köpt ett tillstånd med startdatum framåt i tiden, kommer dessa att debiteras?

Nej samtliga automatiska förlängningar är stoppade och samtliga förhandsköp är makulerade så inga nya debiteringar sker efter klockan 10:00 den 16 april 2020.

Hur påverkas eventuell förmånsbeskattning?

Riksdagen beslutade den 27 maj om tillfälligt borttagen förmånsbeskattning för fri parkering vid arbetsplatsen. Läs mer här

Varför gäller beslutet inte oss som arbetar vid en extern inhyrd fastighet?

Västra Götalandsregionen kan enbart besluta över de fastigheter de har ansvar för. För externa fastigheter äger den externa fastighetsägaren ansvar och beslutanderätt.

Kommer besöksparkeringarna att bli avgiftsbefriade?

I dagsläget innefattas inte besöksavgifterna av Regionstyrelsens beslut.

Varför kan jag inte parkera på samtliga parkeringsytor nu när det är avgiftsfritt?

Parkeringsytornas struktur är anpassade för att säkerställa tillgänglighet för både personal och besökare. Med nuvarande struktur undviker vi missförstånd och risk för minskad tillgänglighet för vissa grupper. Beslutets eventuella påverkan på platstillgången följs kontinuerligt upp av Västfastigheter som vid behov kommer justera platsfördelningen.

Vad händer med övervakningen av parkeringsytorna nu när det är avgiftsfritt?

Arbetet med att säkerställa tillgänglighet och funktionellt fordonsflöde på våra tomter påverkas inte av avgiftsbeslutet. Detta är extra viktigt för att till exempel ambulanser och blåljusverksamhet ska kunna ha fortsatt bra framkomlighet.

Varför måste jag hämta hem ett tillstånd om det är avgiftsfritt?

Det är för att kunna säkerställa att det endast är personal som använder platserna.

Behöver jag köpa nytt tillstånd från 1 januari 2022?

Ja, du får själv ansvara för att ditt fordon innehar giltigt tillstånd från och med den 1 januari 2022.

Senast uppdaterad: 2021-09-28 12:51