Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Miljö

Genom att våga tänka nytt kan vi hitta lösningar som minskar vår påverkan på miljön, inte minst när vi bygger nya hus.

Stomme i korslimmat trä ger lägre koldioxidutsläpp än stålstomme

I samband med byggandet av ett nytt hästcentrum på Axevalla undersökte vi hur val av stomme påverkar klimatutsläppen. Vi tittade därför närmare på två typer av stommar:

  • En stomme i korslimmat trä (KL-trä) och klimatoptimerad betong.
  • En stomme i stål.

Det visade sig att kostnaden för att bygga med KL-trä och klimatoptimerad betong var 10 procent högre än att bygga med stålstomme. Däremot var koldioxidutsläppen från denna stomme 28 procent lägre än en stomme i stål. Det ger en besparing på 169 ton koldioxid vilket motsvarar 36 varv runt jorden i en genomsnittlig bil.

Ett tredje alternativ det bästa

Med utredningen som grund kunde vi se att ett tredje alternativ var ännu bättre. Även detta alternativ bygger på en stomme av trä och förväntas bli både billigare och bättre för klimatet de två första alternativen.

Lärdomar från utredningen kommer att användas både i samband med byggnationen av Axevalla hästcentrum och (vid behov) i kommande byggprojekt.

Minskad klimatpåverkan från betong i nya tandvårdshuset

Betong står för en stor del av klimatpåverkan från våra byggprojekt. Vi utvärderar därför möjligheter att minska mängden betong genom att bland annat välja rätt storlekar för betongelement. Vi försöker även att hitta de alternativ som genererar minst koldioxidutsläpp vid framställningen.

Vid byggnationen av det nya tandvårdshuset vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde lyckades vi minska koldioxidutsläppen med 16 procent jämfört  med barn- och kvinnokliniken på samma sjukhustomt. Det motsvarar energianvändningen för hela huset i 4 år.

Mål

Mål VGR: Västra Götalandsregionen ska vara oberoende av fossil energi och bränsle till 2020 genom att minska koldioxidutsläppen med 80 procent från år 2006.

Mål Västfastigheter: De indirekta klimatutsläppen från byggprocessen ska minska.

Kontakt

Sofie Spetz, Miljöstrateg
E-post: sofie.spetz@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2020-08-28 16:07