Besöksparkering Alingsås lasarett

Här hittar du information om besöksparkering på Alingsås lasarett.

Besöksparkeringar är skyltade med "Avgift".

Avgifter

  • 7 kronor per timme. Alla dagar, dygnet runt.
  • 35 kronor per dygn. Gäller alla dagar. 
  • 140 kronor per vecka. 

Kundtjänst

Telefonnummer

Kontor: 010-441 35 00