Besöksparkering Högsbo sjukhusområde

Här hittar du information om besöksparkering på Högsbo sjukhusområde.

Besöksparkeringar är skyltade med "Avgift".

Avgifter

  • 15 kronor per timme. Alla dagar, dygnet runt.  Max tillåten parkeringstid, 4 timmar.

Kundtjänst

Telefonnummer

Kontor: 010-441 35 00