Högsbo närsjukhus

Gestaltningsbild av sjukhus med tegelfasad

Under den gemensamma visionen ”tillsammans för en vård i framkant” växer ett nytt sjukhus nu fram i Göteborg. Högsbo närsjukhus byggs modernt och innovativt för att möta det ökande behovet av vård i ett växande Göteborg.

Bygget av ett närsjukhus på Högsbo sjukhusområde är ett steg i att utveckla och modernisera Västra Götalandsregionens sjukvård. Det nya sjukhuset ska ersätta en del av den verksamhet som i dag bedrivs på Frölunda specialistsjukhus. Arbetet med Högsbo närsjukhus är ett regiongemensamt projekt och drivs av Fastighet, stöd och service, Sjukhusen i väster, Försörjningsförvaltningen och Koncernstab digitalisering.

Högsbo närsjukhus ska bli ett modernt, klimatsmart sjukhus med en gestaltning som harmonierar med den lugna parkmiljön kring övriga Högsbo sjukhusområde. Sjukhusets blir fem våningar högt och redan på entrévåningen finns mottagningar som tar emot besökande patienter. Med flertalet medicinska specialiteter, inklusive dagkirurgiska operationssalar, får sjukhuset en viktig roll i det nya systemet för specialiserad närsjukvård.

Sweco Architects har ritat sjukhuset och Skanska är huvudentreprenör för byggnationen som inleddes i augusti 2019. Sjukhuset beräknas ta emot de första patienterna i slutet av 2023.

Tidplan

Nuläge: Byggnation
Klart: 2023

Vi bygger hållbart

Miljö
Som en del i Västra Götalandsregionens mål att halvera energianvändningen i egna lokaler till 2030 jämfört med 1995 har projektet ett högt ställt energimål om 60 kWh/kvm och år, inklusive verksamhetens el. För att nå detta mål har såväl utformning av fastigheten och systemval gjorts med fokus på hög energieffektivitet.

Målet är att certifiera byggnaden enligt miljöbyggnad nivå silver.
Närsjukhuset kommer att bli ett tillgängligt sjukhus och uppfyller såväl lagkrav som Västra Götalandsregionens riktlinjer för tillgängliga och användbara miljöer.

Konst

Konstenheten är en av landets största inköpare av konst. Konstenheten deltar i projektet och kommer genomföra en upphandling av konst till närsjukhuset. Här kommer det att finnas både enskilda konstverk framtagna speciellt för sjukhuset samt konst ur konstenheten samlingar.

Läs mer om projektet här: vgregion.se/hogsbospecialistsjukhus

Roger Olausson

Enhetschef