Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kungälvs sjukhus, ny- och ombyggnation

Nya Kungälvs sjukhus innebär bland annat anpassningar av patientrum, att verksamheten lever upp till dagens hygienkrav och nya arbetssätt. Även logistiken för material, varor och tjänster blir bättre.

En ny vårdbyggnad

Den nya vårdbyggnaden kommer att skapa en förnyelse av alla somatiska vårdavdelningar - medicin, kirurgi/ortopedi och geriatrik - och en utökning till 280 vårdplatser. 

Materialvalen på utsidan är enkla, robusta och moderna. Fasaden på de nya vårdbyggnaderna får en egen identitet medan de övriga är vita och knyter samman befintligt med nytt.

Ombyggda vårdavdelningar

Vårdavdelningarna byggs om för öppenvård, mottagningsverksamhet och dagsjukvård. Lokalerna för laboratoriemedicin moderniseras och blir större. Administrationen flyttar till medicinmottagningen. 

Patienterna får rum med generösa fönster och från många rum ser man ut över vacker natur. En vägg i  patientrummet har plats för förvaring, ett tvättställ och en bäddbar soffa för besökare.

Huvudentrén

Huvudentrén blir större och ger ett effektivare flöde till den nya vårdbyggnaden. Genom entrén leds besökaren in i sjukhuset och receptionens placering gör att besökaren blir sedd. Café, utblickar och infotek med pedagogisk hälsoinformation skapar en lugn atmosfär. Det ska vara lätt att hitta och den som kommer in akut följer egna vägar, skilda från den som har ett planerat besök.

En vård som utvecklas behöver nya lokaler

Verksamhetens arbete för att utveckla vården har lett till tydliga mål för byggnationen:

Begränsad smittspridning och bättre integritet

Basen för vårdavdelningarna ska vara enkelrum vilket ger flera fördelar:

 • Spridningen av multiresistenta bakterier minskar genom att varje rum har toalett och dusch och genom att fysiska kontakter minskar.
 • Patientens integritet värnas på ett bättre sätt i den direkta vården och i samtal där anhöriga kan delta.

Flexibilitet 

Att kunna omfördela utrymmet mellan mottagning, vårdavdelning och dagsjukvård gör att verksamheten kan anpassa sig efter ändrade behov och inriktningar. 

Standardisering 

För att personalen enklare ska kunna arbeta över avdelnings- och klinikgränserna utformas avdelnings- och patientutrymmen likartat. 

Framtida vårdformer

 • En utveckling är att medicinska, psykiatriska och kirurgiska behandlingar görs inom dagkirurgi och dagsjukvård. Lokalerna utformas för att göra detta möjligt.
 • Vårdavdelningarna delas upp i mindre ansvarsenheter och vid lägre bemanning kopplas enheterna ihop för samordnad övervakning.
 • Dokumentation och läkemedelshantering görs i patientens rum med patienten och expeditionsytor minskas därmed.

Patientrummen ska ha digitala lösningar som ger patienten möjlighet att själv föra in uppgifter i journalen samt göra matbeställningar och utvärderingar.

Vi bygger hållbart

Konstnärlig utsmyckning

Konstverk i sjukhuset ska vara väl utförda, både tekniskt och innehållsligt och de ska även vara beständiga och kommunicerar det som är avsikten över tid. 

Energi

Västra Götalandsregionen har som prioriterat mål att energianvändningen i regionens samlade fastighetsbestånd ska halveras till 2030 jämfört med 1995. Delmålet för nybyggnader är, 60 kWh/m2 inklusive verksamhetsenergi. 

De högt satta måltalen kräver extraordinära åtgärder

 • En klimatskärm med mycket hög prestanda avseende isolering och täthet
 • Fönster med mycket goda egenskaper avseende energi och sol
 • Styrning av belysningen
 • Energieffektiva installationssystem
 • Hög grad av värmeåtervinning i klimatsystem
 • Optimering av verksamhetsenergi genom styrning efter behov och tid 
 • Energieffektiva apparater och vårdutrustning

Återvinning

I ett parallellt projekt pågår utbyggnad av kylsystem med värmepumpfunktion som ger återvunnen värmeenergi som bedöms kunna att täcka varmvattenbehovet i vårdbyggnaden.

Miljöcertifiering nivå Guld

Miljöbyggnad certifieras som Brons, Silver och Guld. Projektets mål är Guld.

Tidplan

Nuläge: Byggnation
Klart: Slutet av 2019

Läs mer om projektet på Kungälvs sjukhus webbplats.

Nyheter i projektet

Senast uppdaterad: 2022-10-07 12:19