Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tillfällig gångbro ordnas till Lasarettspången till Mölndals sjukhus

Publicerad: Uppdaterad:

Efter att ha undersökt olika lösningar har Mölndals kommun nu bestämt att hyra in en gångbro som tillfälligt ska ersätta Lasarettsspången som stängts av permanent.

Lasarettsspången, gångbron över Mölndalsån, stängdes av permanent den 17 augusti på grund av risk för ras. Tekniska förvaltningen har sedan avstängningen jobbat för fullt med att undersöka möjliga lösningar för att underlätta för gående under tiden den nya gångbron inte är på plats.

Hyr in en gångbro

Nu är det bestämt att kommunen hyr in en gångbro som tillfälligt ska ersätta Lasarettsspången. När den tillfälliga bron är på plats är inte klart än

- Under de närmaste veckorna kommer en geoteknisk undersökning att genomföras och efter det kan vi lämna mer detaljer kring exakta datum när vi kan ha den inhyrda gångbron på plats, säger Shwan Shaker, gatuingenjör.

Under tiden hänvisas gående till Fredriksgatan som ligger cirka 250 meter från Lasarettsspången.

Ny gångbro beräknas till hösten 2019

Det pågår projektering av en helt ny gångbro som ska ersätta dagens. Arbetet är i full gång men tar dessvärre lång tid då det bland annat krävs tillstånd från Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen. Den nya gångbron beräknas vara på plats först under hösten 2019, om allt går som planerat. 

Därför stängdes bron av

Lasarettsspången är i så pass dåligt skick att den kommer att rivas. Pelare, balkar och plintar är skadade och går inte att reparera. Tekniska förvaltningen har haft bron under uppsikt men efter den besiktning som gjordes den 17 augusti 2018 gjordes bedömningen att bron måste stängas av. Vår förhoppning var att bron skulle klara sig fram till dess att en ny gångbro är på plats men så blev inte fallet.

Läs mer på Mölndals stads webb

Publicerad:
Uppdaterad: