Cykelparkering

På flera av våra sjukhus finns så kallade säkra cykelparkeringar för personal. Begreppet ”säker cykelparkering” innebär att du kan parkera din cykel i ett låst utrymme där bara du med passerkort kan komma in.

Idag finns cykelrum placerade på Mölndals sjukhus i p-huset vid akuten och i nya p-huset på Ågatan. Cykelrummen finns i bottenplan för att de ska vara lätta att nå för dig som cyklar.